Spustenie novej verzie portálu Duševné vlastníctvo

23.01.2018
Spustenie novej verzie portálu Duševné vlastníctvo Dňa 1. januára 2018 bola úspešne uvedená do prevádzky nová verzia portálu Duševné vlastníctvo (www.dusevnevlastnictvo.gov.sk). Portál prešiel kompletným redizajnom, aby sa stal užívateľsky prijateľnejším, prístupnejším i intuitívnejším, a zároveň si zachoval svoju základnú funkciu informovať verejnosť zaujímajúcu sa o problematiku duševného vlastníctva, poskytovať aktuálne informácie z tejto oblasti a umožniť súčasne aktívne riešiť problémy verejnosti prostredníctvom odpovedí na otázky položené používateľmi.

Portál je priamo napojený na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (zodpovedné za oblasť autorského práva) a na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (zodpovedný za oblasť práva priemyselného vlastníctva). Zmeny sa týkajú predovšetkým vizuálnej stránky, v rámci ktorej boli informácie lepšie usporiadané a rozložené na stránke a podstránkach, pričom bolo pridaných aj niekoľko nových podstránok (napr. Nová legislatíva EÚ). Portál bol upravený aj z hľadiska jeho responzívnosti, čo znamená, že nová verzia je plne kompatibilná so zobrazením na rôznych zariadeniach ako napr. tablet alebo mobil. Vylepšená bola aj navigácia v samotnom portáli (možnosť používateľa priamo vidieť, v ktorej časti portálu sa nachádza) a zdokonalené bolo tiež textové vyhľadávanie. Pokiaľ ide o funkcionalitu portálu, verejnosť môže prostredníctvom portálu bezpečnejšie a jednoduchšie položiť akúkoľvek otázku z oblasti duševného vlastníctva, na ktorú im bude zaslaná relevantná odpoveď. V novej verzii portálu možno ľahšie využiť aj informácie, a to vďaka možnosti kopírovania „linkov“ na jednotlivé informácie a príklady. Portál bude tiež pravidelne prinášať novinky o duševnom vlastníctve, na odber ktorých sa môže každý používateľ prihlásiť.

Portál Duševné vlastníctvo tak môže slúžiť nielen ako zdroj informácií a databáza materiálov alebo dokumentov, ale aj ako alternatívna forma komunikácie, resp. poradenstva občanom v problematike práva duševného vlastníctva.  

Veríme, že cieľ portálu, ktorým je najmä zvýšiť povedomie verejnosti o témach súvisiacich s právom duševného vlastníctva, sa bude naďalej napĺňať.

 

referát styku s médiami Mk SR

 << späť
Linky