"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil tretiu výzvu

26.01.2018
Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil tretiu výzvuV piatok 26. januára 2018 zverejnil Fond na podporu kultúry národnostných menšín v poradí už tretiu výzvu na svojom webovom sídle www.kultminor.sk. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov tentokrát podporí maďarskú národnostnú menšinu a jej kultúrno-osvetovú a vzdelávaciu činnosť a tiež rómsku národnostnú menšinu v oblasti profesionálneho umenia.

Maďarská národnostná menšina má možnosť uchádzať sa o podporu v rámci  Programu 1 s výnimkou podprogramov 1.6 a 1.7. Nachádzajú sa tu teda všetky kultúrno-osvetové a vzdelávacie podprogramy s výnimkou vedeckých a výskumných činností. Rómska národnostná menšina môže svoje projekty predkladať v rámci Program 3 v oblastiach divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia.

Žiadosti k najnovšej výzve môžu uchádzači predkladať do 26. februára 2018, prostredníctvom elektronického registračného systému fondu a súčasne ich doručiť Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v mieste sídla.

Výzva pre dve najväčšie národnostné menšiny na Slovensku podporuje zachovanie, vyjadrenie, ochranu i rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovu, vzdelávanie a osvetu v oblasti práv osôb patriacich k národnostným menšinám.

Na webovom sídle fondu je tiež zverejnený harmonogram výziev na rok 2018,  s kompletným prehľadom aktuálne otvorených aj nadchádzajúcich výziev v oblasti podpory kultúry národnostných menšín, interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnými menšinami na Slovensku.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín je zriadený podľa Zákona č. 138/2017 Z. z.

 << späť
Linky