Ministerka kultúry počas návštevy Srbska prispela k rozvoju národnej identity vojvodinských Slovákov

22.02.2019 MK SR
Ministerka kultúry počas návštevy Srbska prispela k rozvoju národnej identity vojvodinských Slovákov Ministerka kultúry Ľubica Laššáková pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka v Kovačici absolvovala bohatý pracovný program v Srbsku. Cieľom jej návštevy bola podpora jazykových a kultúrnych tradícií slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine.

 

 

Šéfka rezortu kultúry Ľ. Laššáková na úvod svojej pracovnej cesty podporila propagáciu spisovného slovenského jazyka a jazykovej kultúry medzi našimi srbskými krajanmi. Na otvorení osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka UNESCO v Kovačici pripomenula dôležitosť slovenskej reči.  „Na Slovensku rovnako ako v Srbsku je kultivovanie materinského jazyka považované za prejav svojbytnosti, národného povedomia a hrdosti malých národov," zdôraznila vo svojom príhovore. Ministerka sa netajila nadšením, ako Slováci na Dolnej zemi dokázali takmer tri storočia udržať svoje kultúrne prejavy a nádherný ľubozvučný slovenský jazyk.

Podpora kultúrneho dedičstva slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku bola hlavnou témou stretnutia so srbským ministrom kultúry Vladanom Vukosavljevićom. Ľ. Laššáková požiadala srbského kolegu o  podporu zápisu Slovenského insitného umenia v Srbsku do listiny nehmotného kultúrneho dedičstva UNSECO. „Toto umenie sa vďaka svojmu autentickému a  jedinečnému výtvarnému výrazu právom stalo svetovým fenoménom,“ skonštatovala. Obaja partneri sa zhodli aj na potrebe obnovy Domu Martina Jonáša v Kovačici. „Táto pamiatka ako jedna z dôležitých kultúrnych ustanovizní Slovákov v Srbsku by sa mala stať výkladnou skriňou vojvodinskej kultúry a zaujímavým lákadlom v rozvoji cestovného ruchu v tejto oblasti," poznamenala ministerka. V kontexte udelenia titulu Európskeho hlavného mesta kultúry mestu Novy Sad v roku 2021 zúčastnení diskutovali aj o možnostiach spolupráce pri rozvoji kreatívneho priemyslu. „Bude veľmi dôležité, aby sme aspoň časť týchto otvorených oblastí nie len začali riešiť, ale aj úspešne dokončili," dodala.

Ministerka absolvovala aj viaceré bilaterálne rokovania so  srbskými a slovenskými regionálnymi autoritami. Na stretnutiach s predsedom pokrajinskej vojvodinskej vlády Igorom Mirovićom a primátorom Nového Sadu Milošom Vučevićom ministerka diskutovala o vybudovaní Slovenského kultúrneho centra v Novom Sade, ktorého súčasťou budú také významné slovenské inštitúcie ako Národnostná rada, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Hlas ľudu a tiež miestny odbor Matice slovenskej. „Toto novovzniknuté kultúrne centrum Slovákov v Srbsku by malo komplexne zastrešiť históriu, kultúru, vydavateľskú a umeleckú činnosť vojvodinských Slovákov na jednom mieste,“ informovala. S predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuškou Lakatoš ministerka rokovala o intenzifikácii vzťahov v oblasti kultúry. „Verím, že Slovensko prispeje na realizáciu minimálne dvoch projektov, ktoré podporia život a rozvoj slovenskej menšiny v Srbsku," vyjadrila sa Lakatoš. Ministerka vidí obrovské pole na spoluprácu aj v digitalizácii takmer 100 ročného vojvodinského archívu. V tejto súvislosti pozvala riaditeľa Archívu Vojvodiny Nebojša Kuzmanovića na augustové oslavy SNP, počas ktorých by sa podpísala dohoda o spolupráci medzi Archívom Vojvodiny a Múzeom SNP v Banskej Bystrici. „Múzeum SNP v Banskej Bystrici by mohlo poskytnúť svoje bohaté skúsenosti s digitalizáciou našim krajanom formou výmenných pobytov a školení našich historikov," uviedla ministerka.

Umelecké aktivity našich krajanov ministerka podporila návštevou Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Janka Čmelíka v Starej Pazove a výstavy „Kreatívna ekonomika insitných slovenských maliarov zo Srbska" v Galérii Babka Kovačica. Ministerka využila pracovnú cestu aj na stretnutia s prapravnučkou Pavla Dobšinského Máriou Juranji a s legendou slovenského insitného maliarstva Evou Husárikovou, ktorá bude organizáciou UNESCO 21. februára 2020 v Paríži vyhlásená za nositeľku tradičných vedomostí slovenského insitného umenia v Srbsku.      

 

 << späť
Linky