Lídri EÚ v oblasti kultúry rokovali v Bukurešti o podpore kreatívnej ekonomiky

16.04.2019
Lídri EÚ v oblasti kultúry rokovali v Bukurešti o podpore kreatívnej ekonomikyMinisterka kultúry SR Ľubica Laššáková na neformálnom zasadnutí ministrov kultúry v Bukurešti zdôraznila, že aj Slovensko kladie veľký dôraz na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Podporila tak hlavnú tému rokovania o financovaní a inováciách v kultúrnych a kreatívnych odvetviach.

 

Kultúrne a kreatívne odvetvia (KKO), resp. ich financovanie a inovácie je jednou z priorít Rumunska, ako predsedníckej krajiny v EÚ. Jeho snahou je vytvoriť nové príležitosti a udržať kultúru na špičke politickej agendy EÚ. V tomto smere je dôležité posilniť konkurenčný trh a rozvíjať nové obchodné modely a podnikateľské iniciatívy podporujúce rozvoj KKO. "Jednou z mojich priorít je najmä realizácia aktivít a opatrení zameraných na podporu a rozvoj kreatívnej ekonomiky vo všetkých regiónoch Slovenska. Dôležité je však zabezpečenie jej udržateľnosti a podpora vzniku a rastu mikro, malých a stredných podnikov v kultúrnom a kreatívnom priemysle so zameraním na vytváranie nových pracovných miest,” poznamenala k téme slovenská ministerka kultúry Ľ. Laššáková.

 

Ďalšou témou rokovania bola udržateľnosť a ochrana kultúrneho dedičstva. Rumunský minister kultúry a národnej identity Valer-Daniel Breazo konštatoval, že Európsky rok kultúrneho dedičstva v roku 2018 bol mimoriadne úspešný a priniesol obrovský potenciál pre zvýšenie povedomia o kultúrnom dedičstve. "Po obrovskom nešťastí, ktoré včera postihlo nielen Paríž, ale aj Francúzsko a Európu, je ochrana kultúrneho dedičstva o to aktuálnejšia. Slovenská vláda prijala v minulom roku akčný plán na roky 2018 – 2020, ktorý definuje hlavné strategické oblasti, na ktoré sa bude oblasť pamiatkovej ochrany sústrediť,” doplnila šéfka rezortu kultúry. Európska komisia spustila Európsky akčný rámec pre kultúrne dedičstvo, ktorý má spoločne usmerňovať aktivity späté s kultúrnym dedičstvom na úrovni EÚ.

 

Ministri vo svojom spoločnom vyhlásení, tzv. Bukureštskej deklarácii konštatovali, že podporujú konanie Európskej únie v jej piatich oblastiach: začleňovanie – prístup a účasť všetkých, udržateľnosť – inteligentné riešenia pre budúcnosť, odolnosť – ochrana ohrozeného dedičstva, inovácia – mobilizácia znalostí a výskumu a v neposlednom rade medzinárodná dimenzia – posilňovanie globálnych partnerstiev a spolupráca. Zároveň zdôraznili, že je dôležité zavádzať do dokumentovania moderné digitálne technológie a takto zachovávať kultúrne dedičstvo.

 

 

 << späť
Linky