Aj na Liptove podporili folkloristov

11.01.2020
Aj na Liptove podporili folkloristov Premiér Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica Laššáková dbajú o rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry. Výsledok ich spoločnej iniciatívy v roku 2019 bol 3 mil. eur pre profesionálne i neprofesionálne folklórne telesá, ľudových umelcov a remeselníkov v podobe 401 podporených projektov. Folkloristi z Liptova sa tiež zapojili do projektu Folklór – duša Slovenska.

 

 

„Folklór je našim národným bohatstvom a kultúrnou dušou Slovenska. Počas pracovných výjazdov po celom Slovensku sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí sa tejto autentickej forme umenia venujú s nadšením a zo srdca, vo väčšine prípadov bez nároku na akýkoľvek honorár alebo iné ohodnotenie,“ informuje ministerka Ľubica Laššáková. Podľa jej slov je preto na mieste, aby štát podporil takto zapálené srdcia pre naše ľudové zvyky a tradície. „Zveľaďuje sa tak náš národný kultúrny potenciál, ktorý jedného dňa odovzdáme našim nastupujúcim generáciám," opisuje Laššáková význam nehmotného kultúrneho dedičstva.

Liptov je jeden z regiónov Slovenska, kde sa prelína nádherná príroda so svojráznou ľudovou architektúrou a folklórom. Ten je stále živý a reprezentujú ho najmä tanečné súbory, ktoré vystupujú po Slovensku na rôznych festivaloch. Jeden z najznámejších kultúrnych telies je Folklórny súbor Váh, ktorý vznikol v roku 1979. Študenti stredných a vysokých škôl na vystúpeniach predvádzajú divákom autentické folklórne scény v pôvodnom ľudovom odeve, čím zachytávajú historické kultúrne posolstvo svojich predkov. Dotácia z projektu Folklór – duša Slovenska vo výške 30 175 eur bola vhodnou investíciou do mladých generácií, ktoré jedného dňa svoje skúsenosti v oblasti kultúrneho dedičstva odovzdajú mladším generáciám. Podporený bol aj Folklórny súbor LIPTOV, ktorý získal na Liptácky rok 15 000 eur. Detský folklórny súbor Ďumbier bol podporený sumou 7 000 eur na Zimný večer pri Sinačke. Veselé Kokavské divadlo získalo na projekt Ľudové tradície obce Liptovská Kokava 2500 eur. Na kultúrne aktivity sa podporila aj Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch, obec Východná, či obec Liptovská Lužná.

Projekt Folklór – duša Slovenska bol v roku 2019 najúspešnejšou podporou nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry Petra Pellegriniho a Ľubici Laššákovej v histórii Slovenskej republiky. Celkovo bolo v elektronickom registračnom systéme Fondu na podporu umenia zaregistrovaných a následne doručených 970 žiadostí s celkovou požadovanou sumou 12 653 477 eur. Formálne kritériá splnilo 892 žiadostí a tie boli predložené na hodnotenie odbornej komisie. Podporu získalo spolu 401 projektov. Pre nezávislé profesionálne zoskupenia bolo v rámci projektu uvoľnených 167 tisíc eur, pre amatérske folklórne súbory takmer 2,5 mil. eur a ľudoví umelci a remeselníci dostali vo forme štipendia 340 tisíc eur.

Od roku 2020 bude na Slovensku fungovať skutočná systémová podpora tradičnej ľudovej kultúry zo strany štátu. Poslanci Národnej rady SR 3. decembra 2019 schválili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení neskorších predpisov. Novelou zákona sa rozširuje okruh účelov, na ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry SR dotáciu zo štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, o podporu miestnej a regionálnej kultúry a obnovu knižníc a knižničného fondu. Podpora bude spočívať v pravidelnom a predvídateľnom poskytovaní dotácií uvedeným subjektom alebo jednotlivcom. Medzi oprávnené aktivity bude patriť okrem iného zakúpenie alebo obstaranie ľudových krojov, kostýmov, hudobných nástrojov, hudobnej aparatúry, náradia a prístrojov na tvorbu umeleckých výrobkov, potrieb pre tvorbu výtvarníkov a iné.

Bližšie informácie budú v aktuálnom čase uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry SR.

 

 

 << späť
Linky