Eugen Labanič stál na čele Slovenského technického múzea 29 rokov

04.03.2020 MK SR
Eugen Labanič stál na čele Slovenského technického múzea 29 rokovBratislava, 4. marca 2020 – Slovenské technické múzeum sa po 29 rokoch rozlúčilo s generálnym riaditeľom Eugenom Labaničom, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie. Výrazným spôsobom sa zaslúžil o prezentačnú a vedecko-výskumnú činnosť, zveľadil zbierkový fond a zabezpečil zintenzívnenie zahraničných kontaktov a aktivít inštitúcie. Výberové konanie na nového generálneho riaditeľa prebehne najneskôr do 6 mesiacov.

 

Eugenovi Labaničovi sa chcem poďakovať za jeho prácu v Slovenskom technickom múzeu, ktoré zviditeľnil doma i v zahraničí. Naplno rozvinul svoje manažérske schopnosti v dlhodobej koncepcii rozvoja múzea. Veľmi dobre chápal problematiku technického múzejníctva a vedel spravovať početné technické kultúrne pamiatky. Podarilo sa mu dokončiť rekonštrukcie technických objektov Solivaru a skladu soli v Prešove. Verejnosti sprístupnil aj unikátnu varňu soli František. Jeho hlavnou aktivitou bolovybudovanie Múzea letectva v Košiciach, ktoré obdivujú všetky generácie," poďakovala sa Labaničovi ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

 

Slovenské technické múzeum spravuje unikátne zbierkové fondy technického charakteru a iniciuje aj starostlivosť o vybrané technické pamiatky na území celého Slovenska. Poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky. V rozsiahlom zbierkovom fonde je bohato zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika, priemyselný dizajn, kancelárske stroje, polygrafia, doprava, letectvo a letecká technika, vodohospodárstvo, stavebníctvo. Eugen Labanič je spoluzakladateľom Stredoeurópskej únie technických múzeí a inicioval medzinárodný projekt Európskej železnej cesty. Do funkcie generálneho riaditeľa bol menovaný v apríli 1991. Svoju pracovnú činnosť v čele Slovenského technického múzea ukončil na vlastnú žiadosť k 29. februáru 2020. K 1. marcu 2020 bola do funkcie štatutárneho orgánu Slovenského technického múzea vymenovaná Mgr. Zuzana Šullová, námestníčka pre odborné činnosti. Výberové konanie na generálneho riaditeľa Slovenského technického múzea bude realizované v súlade s platnými predpismi najneskôr do 6 mesiacov.

 

„Za sekciu kultúrneho dedičstva a kultúry menšín sa chcem pánovi Labaničovi úprimne poďakovať za dlhoročnú výbornú spoluprácu. Prajem mu v rámci jeho ďalšieho pôsobenia v Slovenskom technickom múzeu ešte ďalšie úspešné projekty a želám mu tiež pevné zdravie a množstvo pozitívnej energie,“ povedal na pôde múzea Radoslav Ragač, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva a kultúry menšín Ministerstva kultúry SR.

 

Fotozdroj: KošickéSprávy.sk

 << späť
Linky