Oznam – Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré má dopad na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

10.03.2020
Oznam – Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré má dopad na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SRVzhľadom na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 (koronavírus) na území Slovenskej republiky vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, ktorým podľa § 48. ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje od 10. marca 2020 do 23. marca 2020 organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Z uvedeného dôvodu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR nebudú organizovať a sprístupňovať kultúrne podujatia, expozície a poskytovať služby verejnosti v ich kompetencii.
 << späť
Linky