Rokovanie ministrov školstva a kultúry: Vzdelanie a kultúra sú spojené nádoby.

01.06.2020
Rokovanie ministrov školstva a kultúry: Vzdelanie a kultúra sú spojené nádoby. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a otvorenia škôl pre žiakov nižších ročníkov sa stretli ministerka kultúry Natália Milanová a minister školstva Branislav Gröhling. Rokovali o tom, ako posilniť prepojenie kultúry a vzdelávania, lepšie využiť príležitosti, ktoré ponúkajú kultúrne inštitúcie a zvýšiť ich návštevnosť. Obaja ministri sa zhodujú v ambícii zvyšovať u mladých ľudí záujem o kultúru.

 

 

Témou stretnutia na pôde ministerstva kultúry bolo aj využívanie kultúrnych poukazov. Tie ministerka Milanová považuje za dôležitú súčasť prepojenia kultúry a vzdelávania vo výučbe, no nie je spokojná s ich súčasným nastavením. S ministrom školstva sa rozprávali o spôsoboch, ako zlepšiť ich čerpanie. Každoročne sa totiž časť peňazí vyčlenených na kultúrne poukazy nevyužije. 

Vo svojom programovom vyhlásení vláda pomenúva význam kultúry pri budovaní zdravej a súdržnej spoločnosti a konkurencieschopnej ekonomiky. V kapitole venovanej kultúre sa uvádza: “Kultúra buduje hodnotový systém, rozvíja kreativitu, podporuje komunikáciu a kritické myslenie, pestuje toleranciu, empatiu, slúži ako prevencia pred extrémizmom, prispieva tak aj k hospodárskemu rastu.” 

Ministri sa na dnešnom stretnutí zhodli, že v budovaní vzťahu detí a mladých ľudí ku kultúre má nezastupiteľnú úlohu práve škola.

„Vzdelanie a kultúra sú prepojené nádoby. Vzdelanie bez kultúry je prázdna schránka a naopak kultúra bez vzdelania nemôže existovať. Preto sú učitelia dôležitým pilierom kultúry. Inšpirujú, motivujú a pobádaju žiakov ku kráse a umeniu. Veľmi sa preto teším zo spolupráce medzi našimi dvoma rezortmi, lebo navzájom sa významne dopĺňame“, povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

 << späť
Linky