Rómsky holokaust je dodnes neobjasnenou tragédiou

30.07.2020
zdroj: MK SRPri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu otvorilo Slovenské národné múzeum – Múzeum holokaustu v Seredi výstavu s názvom „Rasová diagnóza: Cigán“ – Nacistická genocída Sintov a Rómov a dlhý boj o uznanie, ktorá okrem iného mapuje prenasledovanie Rómov a Sintov v jednotlivých krajinách Európy.

Expozíciu múzeum pripravilo v spolupráci s  Dokumentačným a kultúrnym centrom nemeckých Sintov a Rómov a Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko Bratislava.

Jej vernisáže sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš, ktorý ocenil aktivitu Slovenska ako člena Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu. V úvode svojho prejavu povedal, že kultúra v Európe nás vždy spájala aj odlišovala. „Na inakosti však nie je nič zlé, naopak. Nie náhodou sme v Európskej únii  ‚Zjednotení v rozmanitosti‘. Byť iný preto už nikdy nesmie byť dôvodom pre štátom podporovanú mašinériu nenávisti.“

Prostredníctvom pietnej spomienky si zúčastnení pripomenuli nevinné obete holokaustu, no najmä utrpenie a genocídu príslušníkov komunít s rómskym pôvodom.

„Verím, že aj táto výnimočná výstava, ktorá mapuje život Sintov a Rómov počas vojny, ich nacistickú perzekúciu a genocídu, sprostredkuje návštevníkom skúsenosť a prispeje tak k vzájomnému porozumeniu a zlepšeniu života rómskej menšiny v Slovenskej republike,“dodal štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš.

Konečný počet obetí rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny nie je dodnes známy, odhady hovoria až o počte 500 000 zavraždených. V rómskom jazyku je na označenie slova holokaust používaný výraz „porajmos“, čo v preklade znamená „požieranie“.

Výstava „Rasová diagnóza: Cigán“ – Nacistická genocída Sintov a Rómov a dlhý boj o uznanie  je v Múzeu holokaustu v Seredi otvorená od 30. júla do 2. septembra 2020.

 << späť
Linky