Ma bisteren! Nezabudnite!

31.07.2020
zdroj: MK SRPočas celého týždňa si Slovensko pripomína obete rómskej genocídy. Po návšteve Múzea holokaustu v Seredi sa štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš v závere pracovného týždňa zúčastnil na pietnom zhromaždení v Dunajskej Strede.

„Sme povinní pripomínať si, aby sme nezabudli. Nielen my, ale ani generácie, ktoré prídu po nás. Je dôležité, aby sme vzdelávali mladú generáciu, že sloboda nie je samozrejmosťou a učili ju k vzájomnej rasovej a národnostnej tolerancii. Je dôležité poukazovať na zverstvá páchané na rómskej menšine počas druhej svetovej vojny,“ povedal pri pamätníku rómskeho holokaustu štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš. S príhovorom vystúpila aj splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Andrea Bučková a ďalší pozvaní hostia.

Európsky parlament v uznesení z 15. apríla 2015 oficiálne uznal genocídu Rómov počas druhej svetovej vojny ako historický fakt. Aj na základe dohody členských štátov Európskej únie si každoročne 2. augusta pripomíname Pamätný deň rómskeho holokaustu.

V rokoch 1939 až 1945 v Európe zahynulo približne  500 000 Rómov. Perzekúcie Rómov na našom území sa diali najmä zaraďovaním do pracovných útvarov a táborov, alebo priamou likvidáciou, hlavne po potlačení Slovenského národného povstania.

 << späť
Linky