Pracovníci kultúrnych inštitúcií môžu naďalej pracovať

16.10.2020
Pracovníci kultúrnych inštitúcií môžu naďalej pracovaťDivadelné, tanečné, spevácke, či iné hudobné súbory môžu skúšať a vysielať predstavenia v online forme. Najnovšie nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nevzťahujú na chod samotných inštitúcií. Znamená to, že skúšanie v divadlách, orchestroch (aj v orchestri Slovenského rozhlasu) a následná online prezentácia, napríklad prostredníctvom sociálnych sietí, nie je hromadným podujatím.

Opatrenia ÚVZ SR sa vzťahujú na prístup verejnosti do týchto inštitúcii a nie na výkon povolania v nich.

Televízie môžu taktiež naďalej vyrábať filmy, dokumentárne filmy či seriály bez obmedzení.

Múzeá, galérie a knižnice podliehajú opatreniam ako prevádzky. Znamená to, že počet návštevníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2.

Účinkujúci v hraných a dokumentárnych filmoch majú rovnako výnimku z nosenia rúška.

 << späť
Linky