"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Výzvy na predkladanie nominácií do reprezentatívnych zoznamov týkajúcich sa nehmotného kultúrneho dedičstva

02.10.2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje dve výzvy na predkladanie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Reprezentatívneho zoznamu programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje dve výzvy na predkladanie nominácií na zápis do:

1. Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

2. Reprezentatívneho zoznamu programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva

Termín na predkladanie návrhov: do 20. januára 2015

Adresa na predkladanie návrhov:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31

853 08 Bratislava

 

Podrobnejšie informácie nájdete na : http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5954

referát styku s médiami

 << späť
Linky