"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Čiastočná obnova historickej budovy divadla v Košiciach

13.01.2016
Historická budova Štátneho divadla Košice prejde čiastočnou obnovou. Hlavná fáza opráv sa začína v týchto dňoch a potrvá do 15. apríla 2016. Projekt obnovy je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prispelo na obnovu sumou 88 236 €.

Predmetom obnovy budú tie súčasti historickej budovy, ktoré sú v kritickom, resp. nevyhovujúcom stave a vyžadujú si bezodkladnú intervenciu. Ide najmä o väčšiu časť plochy strešnej krytiny z medeného plechu a dažďových žľabov, ktorej zlý technický stav má negatívny dopad na ostatné časti budovy ako je podkrovie,  interiérová výzdoba, fasáda, okná a ďalšie konštrukcie objektu.

Na opravu strechy následne nadviaže obnova častí poškodenej fasády hlavne zo severnej strany, výmena okien na severnej a čiastočne na východnej a západnej strane budovy a reštaurovanie všetkých pôvodných vonkajších dverí na prízemí a celej južnej strane objektu.

Práce na historickej budove divadla sú súčasťou projektu „Obnova Národnej kultúrnej pamiatky - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí“. Prevádzka v historickej budove divadla bude prebiehať v štandardnom režime s niektorými obmedzeniami, ktoré však hrací plán zásadne neovplyvnia.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky