"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Národná cena za komunikačný dizajn 2016

15.01.2016 SDC
Národná cena za komunikačný dizajnSlovenské centrum dizajnu v spolupráci s ministerstvom kultúry a za spoluúčasti ministerstva hospodárstva a ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vypisuje nový, v poradí už 13. ročník súťaže Národná cena za komunikačný dizajn 2016.

Po prvýkrát bude táto súťaž venovaná výlučne hodnoteniu, oceňovaniu a propagácii rôznych oblastí komunikačného dizajnu.  Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov; študentov komunikačného dizajnu a súvisiacich odborných disciplín; iných odborníkov pracujúcich vo sfére komunikačného dizajnu; producentov a klientov v oblasti komunikačného dizajnu.

Predmetom súťaže je hodnotenie komunikačného dizajnu chápaného ako výsledky, proces, nástroje, princípy a technológie tvorby určené na sprostredkovanie informácie. Zahŕňa širokú škálu diel od jednotlivého produktu po komplexné komunikačné systémy a procesy tvorby:

  •  Logotyp / korporátna identita / komunikačná kampaň
  •  Tvorba a použitie písma
  •  Knižný dizajn a vydavateľská činnosť
  •  Ilustrácia v kontexte komunikačného dizajnu
  •  Multimediálny dizajn v kontexte komunikačného dizajnu
  •  Vizuálna komunikácia v priestore
  •  Experimentálne projekty v kontexte komunikačného dizajnu

 

Súťažné kategórie:

  • profesionálny komunikačný dizajn
  • študentský komunikačný dizajn
  • experimentálny komunikačný dizajn

 

Súťaž bude definitívne vyhodnotená v apríli 2016. Po ukončení práce poroty bude v priestoroch galérie Satelit a galérie v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach nainštalovaná výstava prác, ktoré na základe rozhodnutia poroty postúpili do druhého kola. Výstava bude sprístupnená odbornej a širokej verejnosti v čase od 28. 4. do 10. 7. 2016, teda ešte pred vyhlásením výsledkov. Všetky ceny budú odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov 27. mája 2016. Organizátori plánujú pozvať na slávnostné odovzdávanie cien niekoľko významných hostí, o ktorých účasti budeme včas informovať.

 

Termíny:

Vyhlásenie súťaže:                                                                 november 2015

Registrácia on-line prihlášok a dokumentácie – 1. kolo:      11. 1. – 29. 2. 2016

Hodnotenie (výber) 1. kolo:                                                     7. – 24. 3. 2016

Zber vybraných prác – 2. kolo:                                                 5. – 6. 4. 2016

Vyhodnotenie súťaže 2. kolo:                                                   8. – 9. 4. 2016

Vernisáž výstavy                                                                    27.4. 2016

Výstava NCD                                                                         28. 4. – 10. 7. 2016

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien:                                   27. 5. 2016

 

Národná cena za komunikačný dizajn - Výzva (pdf, 3 MB)

 

 << späť
Linky