"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Rekonštrukcia strechy národnej kultúrnej pamiatky Pevnosť v Komárne

05.02.2016
Národná kultúrna pamiatka Pevnosť v Komárne s budovou kasárne patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky vojenskej architektúry a figuruje na predbežnom zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Strešná krytina kasárenskej budovy prešla v poslednom období najvýznamnejšou rekonštrukciou za posledných 10 rokov.

Súčasťou prác bolo odstraňovanie azbestovej strechy, oprava dreveného krovu, výmena klampiarskych prvkov. Táto rekonštrukcia bola financovaná v rámci projektu Regionálny operačný program – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytla nenávratný finančný príspevok aj Vláda SR.

Za posledných 10 rokov sa o obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky sa významne pričinilo aj ministerstvo kultúry. V rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom vyčlenilo sumu 441 540 €, ktoré boli použité na obnovu muničného skladu, reštaurovanie Ferdinandovej brány, ktorá je súčasťou pevnosti a na pamiatkový výskum pevnostného systému.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky