Thomas Greminger, generálny tajomník OBSE, slávnostne otvoril Slovenské bezpečnostné fórum 2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave

03.10.2017
fotografia zo slávnostného otvorenia Slovenského bezpečnostného fóra 2017Na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave sa včera konal 11. ročník konferencie Slovenské bezpečnostné fórum (SBF) za osobnej účasti novozvoleného generálneho tajomníka Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Thomasa Gremingera, ktorý úvodným prejavom otvoril tohoročnú edíciu podujatia. Slovenské bezpečnostné fórum už tradične otvára diplomatickú sezónu na Slovensku a venuje sa aktuálnym otázkam zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky. Konferencia bude prebiehať vo viacerých odborných blokoch a panelových diskusiách počas celého dňa 2. októbra 2017 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka.

Ambíciou jedenásteho ročníka SBF bolo zapojiť do dialógu o národnej bezpečnosti všetky relevantné subjekty a zároveň ho čo najviac priblížiť širokej verejnosti. Hlavné zameranie konferencie bolo vymedzené na regionálne a globálne bezpečnostné otázky, ktoré sa bezprostredne týkajú Slovenskej republiky. Medzi najvýznamnejších prednášateľov a hostí SBF 2017 patrili:

 • Thomas Greminger, generálny tajomník, OBSE
 • Lukáš Parízek, štátny tajomník, MZVaEZ SR
 • Róbert Ondrejcsák, štátny tajomník,  Ministerstvo obrany SR
 • Radovan Javorčík, veľvyslanec, Stála delegácia SR pri NATO
 • Radomír Boháč, veľvyslanec, Stála misia SR pri OBSE vo Viedni
 • Anton Hrnko, poslanec NR SR, predseda Výboru  pre obranu a bezpečnosť
 • Boris Zala, poslanec, Európsky parlament, Brusel
 • Marián Jakubócy, generálny riaditeľ politickej sekcie, MZVaEZ SR
 • Petr Luňák, Sekcia verejnej diplomacie NATO, Brusel
 • Juraj Stern– SFPA, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
 • Pavol Demeš– European Endowment for Democracy

Thomas Greminger, generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) po svojom slávnostnom príhovore absolvoval tlačovú konferenciu so zástupcami slovenských médií v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Formát konferencie Slovenské bezpečnostné fórum 2017 bol tento rok obohatený o množstvo inovácií, kde popri tradičných príhovoroch a panelových diskusiách účastníci navrhovali konkrétne riešenia najaktuálnejších a najpálčivejších problémov a výziev, ktorým musí Slovenská republika v súčasnosti čeliť.

So svojimi príspevkami na aktuálne témy, ktorými boli „Ako posilniť bezpečnosť občanov Európy?“,„Bezpečnostná stratégia SR: nové výzvy, nové riešenia?“ a„Vzdelávaním k bezpečnosti?“ pred auditóriom vystúpili vybraní rečníci reprezentujúci rôzne spoločenské sféry. Po ich výstupoch bol priestor venovaný otázkam z publika.

Inováciou 11. ročníka bolo stretnutie Okrúhleho stola mladých lídrov, ktorý má slúžiť ako platforma pre diskusiu a výmenu názorov mladých lídrov na tému prepojenia vzdelávania a bezpečnosti. Výsledkom stretnutia, ktoré sa konalo simultánne počas druhej panelovej diskusie, boli vypracované odporúčania, ktoré budú neskôr prezentované odbornej a širokej verejnosti.

Organizátorom SBF 2017 je už tradične Euroatlantické centrum, Univerzitná knižnica v Bratislave a jej odborné pracovisko Depozitná knižnica NATO. Podujatie SBF 2017 finančne podporili Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Sekcia verejnej diplomacie NATO. Partnermi podujatia boli aj Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Sprievodným podujatím konferencie SBF 2017 bola výstava prírastkov nových kníh z fondu odborného pracoviska Univerzitnej knižnice v Bratislave — Depozitnej knižnice NATO, ktorá patrí k organizátorom tejto konferencie už od jej vzniku v roku 2007.
Popri budovaní špecializovaného fondu kníh DK NATO v priebehu celého roka organizuje  informačno-vzdelávacie podujatia, prednášky a výstavy pre študentov, pedagógov, odbornú i širokú verejnosť na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave, v spolupráci s mnohými významnými  partnerskými inštitúciami.

Kontakt / Univerzitná knižnica v Bratislave:

Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka
Univerzitná knižnica v Bratislave
02/20466227, 0905 657138
silvia.stasselova@ulib.sk

 

slávnostný príhovor generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave

Slávnostný príhovor generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave

 

slávnostná príhovor Thomasa Gremingera, generálneho tajomníka OBSE

Slávnostný príhovor Thomasa Gremingera, generálneho tajomníka OBSE

 

tlačová konferencia s generálnym tajomníkom OBSE v priestoroch UKB

Tlačová konferencia s generálnym tajomníkom OBSE v priestoroch UKB

 << späť
Linky