"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Hry Senecu vyšli po prvý krát v slovenčine

09.10.2017
logo - divadelný ustavDivadelný ústav vydal tragédie známeho stoického filozofa Lucia Annaea Senecu, ktoré vychádzajú prvýkrát v slovenčine v edícii Svetová dráma – antológie. Prezentácia publikácie sa uskutoční vo štvrtok 12. októbra 2017 o 17.00 hod. v Štúdiu 12.

Výber tvoria hry Agamemnón, Oidipus, Faidra, Médeia, Trójanky v preklade Martiny Borodovčákovej a v prebásnení Ľubomíra Feldeka. Texty divadelných hier dopĺňajú odborné štúdie spoluautorov, ale i kalendárium Senecovho života a diela, literatúra o ňom a poznámkový aparát vrátane menného a zemepisného registra.

Prezentácia prvého knižného vydania tragédií Lucia Annaea Senecu v slovenskom jazyku sa uskutoční vo štvrtok 12. októbra 2017 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. Zúčastnia sa jej prekladateľka Martina Borodovčáková a básnik Ľubomír Feldek. Ukážky z divadelných hier L. A. Senecu prednesú Rebeka Poláková a Zuzana Porubjaková. Programom bude sprevádzať Lucia Hurajová.

 

Má ľudská krutosť hranice? Existuje nejaká božská spravodlivosť, keď bohovia netrestajú ničomnosť a neodmeňujú cnosť?

Aj takéto otázky možno nájsť v tragédiách L. A. Senecu, jedného z najdôležitejších osobností na poli politickom, ale i literárnom: Seneca bol vychovávateľom a poradcom kontroverzného cisára Nera, a zároveň plodným autorom filozofických morálnych dišpút a tragédií, ktoré vo výraznej miere ovplyvnili Shakespeara či ďalších renesančných autorov.

Seneca bol autorom neistých a krutých čias, desivého obdobia dejín. A možno prekvapí, že Senecov svet je taký ako náš.

Martina Borodovčáková

 

Keď na Elsinor prichádzajú herci, Polonius ich príchod komentuje poznámkou, že pre nich „je Seneca príliš ťažký a Plautus príliš ľahký“.

Shakespeare teda poznal Senecove drámy – a vďaka edičnej iniciatíve Divadelného ústavu ich teraz bude poznať aj slovenský čitateľ.

Aj pre mňa bolo ich prebásňovanie objavom. Prebásňoval som Sofoklovu Antigonu, prebásňoval som Shakespeara – spolu so Senecom sú to tri veľké S svetovej drámy.

A môj hold patrí aj tomu štvrtému – slovenčine. Slovenčina je nástroj, čo dobre slúži nielen básnikom a prebásňovateľom, ale nádherne znie aj v ústach herca.

Verím, že sa to potvrdí aj v prípade Senecových drám.

Ľubomír Feldek

 

Divadelný ústav Bratislava

 << späť
Linky