"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

PRACOVNÁ STÁŽ V DIVADELNOM ÚSTAVE

12.10.2017
PRACOVNÁ STÁŽ V DIVADELNOM ÚSTAVEUchádzaš sa do zamestnania a vyžaduje sa od teba prax, hoci si školu ukončil iba nedávno? V tom prípade môžeš využiť ponuku Divadelného ústavu a získať základné skúsenosti z riadenia domácich a medzinárodných projektov. Môžeš sa stať členom tímu, ktorí prezentuje slovenské divadlo doma i v zahraničí, koordinuje prezentačné tímy, výskumné skupiny, vytvára PR materiály, komunikuje s divadlami, divadelnými festivalmi, kultúrnymi inštitúciami...

Nástup možný ihneď!

Požadujeme:

 ukončené stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské výhodou

 dobrú znalosť anglického jazyka

 organizačné a komunikačné schopnosti

 znalosť práce s PC

Oblasti pre stáž:

 projektové zabezpečovanie domácich a zahraničných prezentácií, výskumných porjektov a výstav

 Marketing produktov organizácie

 PR podujatí organizácie

Ponúkame:

 stabilné zázemie

 pracovisko v centre Bratislavy

 spoluprácu na prestížnych projektoch prezentácie slovenskej divadelnej kultúry doma i v zahraničí

 flexibilnú pracovnú dobu

 možnosť pokračovania v spolupráci vo forme pracovnej zmluvy v zmysle zákonníka práce po absolvovaní 3 – 6 týždňov stáže

Náležitosti prihlášky:

 štruktúrovaný životopis vrátane uvedenia pracovných skúseností z oblasti divadla, tanca či iných produkčných aktivít

 prihláška: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, miesto trvalého pobytu, kontakt (e-mail, telefón)

 

Informácie o Divadelnom ústave sú k dispozícii na webových stránkach www.theatre.sk, www.novadrama.sk, www.nocdivadiel.sk, www.studio12.sk Eventuálne doplňujúce otázky zasielajte na e-mailu: du@theatre.sk, zuzana.ulicianska@theatre.sk Lehota pre podávanie prihlášok je do do pondelka 13. novembra 2017. Prihlášky sa podávajú prostredníctvom e-mailu na vyššie uvedené kontakty.

 

Divadelný ústav Bratislava

 << späť
Linky