Stretnutie k Akčnému plánu pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v SR na roky 2020+

16.10.2017
creadisDňa 13. októbra 2017 sa konalo v priestoroch Ministerstva kultúry SR ďalšie stretnutie pracovnej skupiny, ktorej výstupom bude príprava nového Akčného plánu pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v SR na roky 2020+. V poradí 2. stretnutie pracovnej skupiny sa venovalo téme zvyšovania povedomia o kultúrnom a kreatívnom priemysle

 

Príprava nového Akčného plánu prebieha v rámci medzinárodného projektu CREADIS3 – Inteligentné a kreatívne regióny, ktorého zámerom je nastavenie verejných politík s cieľom dosiahnuť inovatívny rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu prispievajúci k rozvoju ekonomiky.

CREADIS3 – Inteligentné a kreatívne regióny je európska iniciatíva v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorá spája šesť európskych oblastí: stredné Fínsko, región Emilia Romagna (Taliansko), Valónsko (Belgicko), Baskicko (Španielsko), región Západného Grécka a Slovenskej republiky.

Projekt trvá od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. Novovytvorené kultúrne politiky  partnerov sa budú orientovať na vytváranie inovatívneho a hospodárskeho rozvoja v európskych regiónoch. Projekt má za cieľ zlepšenie inštitucionálneho riadenia a posilnenie prínosu kultúrneho a kreatívneho priemyslu na rozvoji daného regiónu. Kreatívna oblasť je v tomto zmysle definovaná ako ekosystém, ktorý vytvára spoluprácu medzi verejnými orgánmi a zainteresovanými stranami z oblasti kultúry a priemyslu s cieľom podporiť rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ako aj inovácie podľa RIS3.

Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia Ministerstva kultúry SR;Ministerstva hospodárstva SR; Ministerstva  financií SR; Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Audiovizuálny fond; Fond na podporu umenia; Slovenská komora architektov; Klub reklamných agentúr Slovenska; Slovenská Asociácia Herných Vývojárov; Slovenská obchodná a priemyselná komora  a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

 Viac info tu:   http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medzinarodne-projekty-319.html

https://www.interregeurope.eu/creadis3/

 

Referát styku s médiami

 << späť
Linky