Konferencia CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov

09.11.2017
UKB logoV Univerzitnej knižnici v Bratislave (UKB) sa dňa 9. 11. 2017 uskutoční 2. medzinárodná konferencia CDA 2017, zameraná na skúsenosti z prevádzky a budovania dlhodobých archívov. Pracovníci Centrálneho dátového archívu (CDA) v UKB budú prezentovať vlastné skúsenosti s prevádzkou dlhodobého archívu digitalizovaných kultúrnych objektov. Okrem expertov z viacerých slovenských inštitúcií vystúpia s prezentáciami aj odborníci z Národnej knižnice Českej republiky, z Knižnice Akadémie vied Českej republiky, z Národnej knižnice Poľska a z Národnej knižnice Maďarska, ktorí obohatia program odbornými informáciami z jednotlivých členských krajín V4. Medzinárodná konferencia CDA 2017 sa koná pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.

Cieľom organizátorov konferencie CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov je prispieť, prostredníctvom vybraných nosných príspevkov, diskusií a praktických ukážok, k rozvoju poznania a know-how v tejto oblasti v medzinárodnom kontexte.

 

Pozornosť, ktorá sa bude venovať témam dlhodobej ochrany „digitálnych“ znalostí je zároveň príspevkom k napĺňaniu ambície Univerzitnej knižnice v Bratislave v oblasti vedeckej a výskumnej činnosti a pokračovaním systematickej a dlhodobej spolupráce zainteresovaných expertov a inštitúcií na medzinárodnej úrovni.

Univerzitná knižnica v Bratislave prijala na konci roku 2011 výzvu Operačného programu Informatizácia spoločnosti a v rokoch 2012 – 2014 realizovala národný projekt Centrálny dátový archív (CDA) na dlhodobé uchovávanie kultúrneho obsahu. V súčasnosti má CDA za sebou
už 3 roky prevádzky v praxi. Obdobné zámery a úspechy zaznamenávame aj v susedných krajinách, napr. v Českej republike, Maďarsku, aj v Poľsku.

Program konferencie je prístupný na webovej stránke konferencie, kde bude po jej konaní uverejnený elektronický zborník: http://cda.kultury.sk/sk/Konferencia_CDA_2017

 

Medzinárodná konferencia CDA 2017 sa koná pri príležitosti Týždňa vedy a techniky
na Slovensku 2017
. Cieľom týždňa vedy a techniky je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Bližšie informácie a podrobný program podujatí na Slovensku dostupné na: http://www.tyzdenvedy.sk

Sme radi, že Univerzitná knižnica v Bratislave do programu Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 prispieva významnou mierou – usporiadaním2. ročníka medzinárodnej konferencie,
za účasti významných expertov k téme dlhodobého uchovávania digitálneho obsahu, ktorá sa postupne stáva stabilnou platformou na výmenu skúseností v tejto oblasti pre pamäťové inštitúcie nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

 


Univerzitná knižnica v Bratislave

 << späť
Linky