O posilňovaní obrovského potenciálu kultúry prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju spoločnosti

13.11.2017
O posilňovaní obrovského potenciálu kultúry prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju spoločnostiOdpočet splnených úloh z Akčného plánu stratégie rozvoja kultúry na roky 2015 – 2017, návrh úloh do pripravovaného akčného plánu na ďalšie obdobie, či prezentácia možnosti podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku do budúcnosti. Toto boli hlavné témy celoslovenskej odbornej konferencie Zhodnotenie stratégie rozvoja kultúry 2015 – 2020, ktorú dnes v Modrom salóne v novej budove Slovenského národného divadla zorganizovalo ministerstvo kultúry SR.

Konferenciu, ktorej sa zúčastnila viac ako stovka odborníkov pre oblasť kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu z celého Slovenska, otvoril minister kultúry Marek Maďarič. „Stratégiu rozvoja kultúry vnímam ako dokument, ktorý svojim významom čiastočne prekračuje aj programové vyhlásenie vlády, pretože je pre nás akousi cestovnou mapou aj nad rámec štyroch rokov. Jej opodstatnenie sa ukázalo práve pri odpočte úloh, ktoré sme si naplánovali a splnili,“ povedal okrem iného vo svojom príhovore účastníkom konferencie minister Marek Maďarič.

Strategické materiály z oblasti kultúry, a to nielen strešná Stratégia rozvoja kultúry na roky 2013 – 2020, ale aj Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, Stratégia rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií, Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike či Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva sú výsledkom kontinuít politík a strategickej práce ministerstva kultúry pod vedením ministra M. Maďariča. Ich cieľom, ktorý je definovaný aj vo vládnom programe pre oblasť kultúry, je predovšetkým posilňovanie moderného pohľadu na kultúru ako na oblasť, ktorá má obrovský potenciál prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju spoločnosti.

Zo splnených úloh v oblasti kultúrnej politiky na Slovensku od roku 2015 možno spomenúť napríklad prípravu a legislatívne schválenie nového autorského zákona, vytvorenie Fondu na podporu umenia ako novej, flexibilnejšej formy podpory kultúry na Slovensku a tiež výrazné navýšenie financií na túto podporu. Rovnako sa za posledné roky podarilo napríklad zintenzívniť podporu kreatívneho priemyslu na Slovensku, vypracovaním Digitálnej stratégie zabezpečiť pokračovanie digitalizácie kultúrneho dedičstva u nás či zvýšiť prezentáciu kultúry vo vysielaní verejnoprávnej RTVS.

V rámci moderovaných panelových diskusií sa účastníci dnešnej konferencie venovali aj otázkam, aké výzvy čakajú slovenskú kultúru v nasledujúcich rokoch a  ako podporovať a financovať podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

 

FOTOGALÉRIA

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky