CENA FONDU VÝTVARNÝCH UMENÍ 2017

05.12.2017
pozvánkaDňa 6. decembra 2017 o 17.00 hod. sa uskutoční v sieni Dušana Jurkoviča na 1. poschodí Spolku architektov Slovenska, Panská 15, Bratislava slávnostné odovzdávanie Ceny Fondu výtvarných umení za rok 2017. Cenu každoročne udeľuje Rada Fondu výtvarných umení za významný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry.

Laureát:

Cenaza významný prínos v oblasti výtvarného umeniaza rok 2017

Akad.mal. Ivica Krošláková

Akad.mal. Ivica Krošlákova sa narodila 2. októbra 1943 v Bratislave. Je absolventka VŠVU v Bratislave, Akadémie výtvarných umění v Prahe a vo Viedni  a VŠMU v Bratislave. Patrí k najvýznamnejším a celoživotným predstaviteľom informelu na Slovensku. Venuje sa maľbe, grafike, knižnej ilustrácii, grafickému dizajnu a veľkú časť jej tvorivej činnosti zastupuje výtvarná tvorba v architektúre. Umelecky činná je na Slovensku i v zahraničí (Francúzsko, Nemecko,..) Od roku 1981 aktívne spolupracuje s medzinárodnou viedenskou skupinou Intakt. Od roku 1992 je riadnou členkou francúzskeho jesenného salónu (Salon d´automne) v Paríži. Za tvorbu získala viacero ocenení na Slovensku aj v zahraničí.Žije v Bratislave.

 << späť
Linky