Národopisná spoločnosť Slovenska akreditovaná do funkcie poradkyne Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO

09.12.2017
Jeju (Kórea) 9.12.2017 – Národopisná spoločnosť Slovenska bola akreditovaná do poradnej funkcie pre Medzivládny výbor Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (2003).

Dnes o tom rozhodli členovia Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na juhokórejskom ostrove Jeju na svojom 12. zasadnutí. 

Úlohou mimovládnych organizácií s patričnými kompetenciami v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva je poskytovať poradenstvo Medzivládnemu výboru v rôznych otázkach ochrany NKD, vymieňať si skúsenosti v rámci pravidelných stretnutí ICH NGO-Forum, ktoré sú venované rôznym témam, v tomto roku napríklad výskumu a etike ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. Rovnako dôležitou je pre NSS možnosť byť zvolenou za členku Hodnotiaceho orgánu, ktorého úlohou je odporúčať jednotlivé prvky na zápis do niektorého zo zoznamov UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva.


Slovensko na zasadnutí v Kórei reprezentuje delegácia ktorú vedie Juraj Hamar, predseda Rady Ministra kultúry na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a generálny riaditeľ SĽUK-u a členka Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie SAV, expertka na nehmotné kultúrne dedičstvo. 

Mimovládny výbor opäť skonštatoval, že geografické zastúpenie mimovládnych organizácii je v nerovnováhe a prevládajú organizácie z prvej volebnej skupiny (Západná Európa). Medzi 164 doteraz akreditovanými mimovládnymi organizáciami vyzerá geografická reprezentácia nasledovne: Volebné skupina I: 87; Volebné skupina II: 13; Volebné skupina III: 11; Volebné skupina IV: 26; Volebné skupina V(a): 20; a Volebné skupina V(b): 6, ako vidíme na grafe:


 

Na akreditáciu sa prihlásilo 50 mimovládnych organizácií. S radosťou môžeme oznámiť, že Národopisná spoločnosť Slovenska je jednou z 29 organizácií, ktorá splnila všetky kritériá pre akreditáciu a môže tak rozšíriť počet mimovládnych organizácií v našej, druhej volebnej skupine. Výbor uvítal práve iniciatívu mimovládnych organizácií z málo zastúpených geografických regiónov sveta.

 

 Ľubica Voľanská, Ústav etnológie SAV

Juraj Hamar, SĽUK

 << späť
Linky