Dobrá vláda pre kultúru

13.12.2017
logo MK SRMinisterstvo kultúry má po dnešných rokovaniach vlády aj NR SR viaceré pozitívne správy na rok 2018.

Vláda SR dnes na svojom rokovaní súhlasila s vyčlenením sumy 400 000 eur na rozšírenie výstavných priestorov múzea Danubiana a to v podobe Pavilónu súčasného umenia s rozlohou 500 m², ktorý bude slúžiť predovšetkým na alternatívne výstavy a výstavy mladých umelcov. 980 000 eur vláda vyčlenila na nevyhnutné technické opravy historickej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave, čo umožní zachovať divadelnú prevádzku až do začiatku jej celkovej rekonštrukcie. A napokon vláda schválila príspevok 1 500 000 eur pre Audiovizuálny fond zo strany Slovenského plynárenského priemyslu, určený na rozpočtovo a produkčne náročnejšie filmové projekty. Okrem toho, NR SR v rámci schváleného štátneho rozpočtu na rok 2018 rozhodla definitívne o tom, že rozpočet ministerstva kultúry na budúci rok sa zvyšuje oproti tomuto roku o 15% je, čo sa premietne do výrazného zvýšenia rozpočtov všetkých troch kultúrnych fondov, do zvýšenej podpory v oblasti obnovy pamiatok a v neposlednom rade aj do zvýšenia platov zamestnancov v rezorte kultúry.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky