Japonská pocta banskobystrickej Štátnej opere

17.01.2018
Japonská pocta banskobystrickej Štátnej opereDňa 16. januára 2018 prevzal riaditeľ Štátnej opery PhDr. Rudolf Hromada Cenu ministra zahraničných vecí Japonska pre fiškálny rok 2017 za zásluhy pri prehlbovaní vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou prostredníctvom hudby. Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo v rezidencii veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike pána Juna Shimmiho.

Minister zahraničných vecí Japonska Fumio Kishida udelením tejto Ceny vyjadruje hlboké uznanie banskobystrickej Štátnej opere za jej dlhodobé a systematické aktivity, ktoré prispievajú k utužovaniu priateľstva medzi Japonskom a Slovenskou republikou. Hlavnou filozofiou spolupráce je vzájomné spoznávanie oboch kultúr a propagácia slovenského operného umenia. Sólisti Štátnej opery každoročne koncertujú v Japonsku a dodnes sa podarilo zorganizovať 33 koncertných turné v mestách po celej krajine. V duchu spomínanej idey sa na Slovensku recipročne uskutočnilo niekoľko návštev a prezentácií japonských umelcov rôzneho zamerania a zrealizovali sa úspešné koncerty.

V roku 2015 bola Štátnej opere udelená Cena veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike.

 

Štátna opera

 << späť
Linky