Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil tretiu výzvu

26.01.2018
Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil tretiu výzvuV piatok 26. januára 2018 zverejnil Fond na podporu kultúry národnostných menšín v poradí už tretiu výzvu na svojom webovom sídle www.kultminor.sk. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov tentokrát podporí maďarskú národnostnú menšinu a jej kultúrno-osvetovú a vzdelávaciu činnosť a tiež rómsku národnostnú menšinu v oblasti profesionálneho umenia.

Maďarská národnostná menšina má možnosť uchádzať sa o podporu v rámci  Programu 1 s výnimkou podprogramov 1.6 a 1.7. Nachádzajú sa tu teda všetky kultúrno-osvetové a vzdelávacie podprogramy s výnimkou vedeckých a výskumných činností. Rómska národnostná menšina môže svoje projekty predkladať v rámci Program 3 v oblastiach divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia.

Žiadosti k najnovšej výzve môžu uchádzači predkladať do 26. februára 2018, prostredníctvom elektronického registračného systému fondu a súčasne ich doručiť Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v mieste sídla.

Výzva pre dve najväčšie národnostné menšiny na Slovensku podporuje zachovanie, vyjadrenie, ochranu i rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovu, vzdelávanie a osvetu v oblasti práv osôb patriacich k národnostným menšinám.

Na webovom sídle fondu je tiež zverejnený harmonogram výziev na rok 2018,  s kompletným prehľadom aktuálne otvorených aj nadchádzajúcich výziev v oblasti podpory kultúry národnostných menšín, interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnými menšinami na Slovensku.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín je zriadený podľa Zákona č. 138/2017 Z. z.

 << späť
Linky