Tretí semester vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet začne témou nových vĺn v Európe

26.01.2018
kristove rokyVzdelávací cyklus Filmový kabinet len pred pár dňami ukončil druhý semester Obdobie zrenia, aby otvoril nasledujúci semester zameraný na obdobie od 60. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Pod názvom Cesty dospelosti ponúkne desať pozoruhodných tém, spojených s projekciami filmov, ktoré sú do kabinetu zaradené po prvýkrát. Tretí semester začne v utorok 30. januára 2018 o 18.00 hod. a stále je možné sa naň registrovať. Otvorený je pre všetkých záujemcov.

Semester začína v období nástupu nových vĺn v Európe na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia, ktoré je charakteristické dynamickým vývojom vo filmovom vyjadrovaní v nadväznosti na spoločensko-politické dianie, no jeho záber bude podstatne širší. Slovami filmového teoretika Michala Michaloviča, lektora Filmového kabinetu, „budeme sa rámcovo venovať obdobiu od 60. rokov do súčasnosti. Ide o mimoriadne turbulentné a dynamické obdobie, a práve preto fascinujúce. V sledovanom období sa kinematografia rozbieha mnohými smermi, už nemôžeme hovoriť o jednoduchých líniách časovo-priestorovej následnosti a kauzality, skôr sa dianie triešti, multiplikuje.“

Filmový kabinet v aktuálnom semestri uvedie témy Taliansko po neorealizme, Nový nemecký film, Nový Hollywood, Slovenský film v ére samostatnosti, Dogma 95 a Nový kórejský film. Tiež predstaví dielo Andreja Tarkovského, Stanleyho Kubricka a Luisa Buñuela. „V predchádzajúcich  dvoch cykloch sme sa nevenovali tvorbe Stanleyho Kubricka, napriek tomu, že ide o významnú osobnosť dejín svetovej kinematografie. Keď sa naskytla príležitosť zaradiť do programu kabinetu jeho film a spraviť k nemu aj prednášku, neváhali sme a využili sme ju. Frekventanti tak uvidia skvelú satiru Dr. Divnoláska alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombus Peterom Sellersom,“ hovorí Michalovič. Spolu s Jurajom Oniščenkom sa ako lektori Filmového kabinetu od jeho vzniku snažia vyberať do jednotlivých semestrov neopozerané filmy. „Ide nám o to, aby si v programe našli čosi aj tí, ktorí už absolvovali predošlé cykly Filmového kabinetu. Samozrejme, neobchádzame zásadné témy dejín kinematografie, tie tvoria stabilnú súčasť programu, no pokiaľ môžeme bloky ozvláštniť projekciou filmu, ktorý sme ešte neuviedli, usilujeme sa to spraviť. V tomto prípade sa nám to podarilo v rámci celého semestra,“ vysvetľuje Michalovič.

Prvou témou tretieho semestra sú Nové vlny v Európe, prednáška bude spojená s projekciou debutového dlhometrážneho filmu Juraja Jakubiska Kristove roky z roku 1967. Rozpráva príbeh maliara Juraja, Slováka žijúceho v Prahe, ktorý si po tridsiatke so skrývanou bezradnosťou uvedomuje bezcieľnosť svojho doterajšieho života bez záväzkov a povinností. Film je tragikomickou výpoveďou o potrebe konečného rozhodnutia človeka na životnej križovatke. Zároveň je to po prvýkrát, čo tému nových vĺn sprevádza projekcia slovenského filmu.„Príbehy nových vĺn, ktoré sa v Európe, ale aj inde vo svete, prevalili v 60. rokoch minulého storočia je možné rozprávať rôznymi spôsobmi. V Československu stál na počiatku novej vlny film Štefana Uhra Slnko v sieti.Na tom sa zhodnú filmári aj historici filmu. Následne žali veľké úspechy predovšetkým české filmy režisérov Miloša Formana, Věry Chytilovej, Jiřího Menzela, Jana Němca či Evalda Schorma. V druhej polovici 60. rokov debutuje trojica slovenských režisérov, absolventov pražskej FAMU, Dušan Hanák, Elo Havetta a Juraj Jakubisko a práve ich diela z konca 60. a začiatku 70. rokov sú považované za ukončenie novej vlny. V každom prípade, Juraj Jakubisko debutoval spomedzi nich ako prvý práve filmom Kristove roky a jeho zaradením do programu si chceme pripomenúť aj tohtoročné Jakubiskove 80. výročie narodenia. Napokon platí, že napriek tomu, že z filmu dýcha atmosféra ´zlatých šesťdesiatych´, životné tápanie tridsiatnika a pocity, ktoré film vykresľuje, pozná asi aj v dnešnej dobe mnoho ľudí. Film je v neposlednom rade zaujímavý aj vďaka kameramanským či výtvarným riešeniam, ktoré v ňom tvorcovia uplatnili,“ hovorí Michalovič.Za kamerou filmu stál vynikajúci kameraman slovenského pôvodu Igor Luther, ktorý neskôr pracoval aj na oscarovom filme Volkera Schlöndorffa Plechový bubienok (1979).

Frekventanti počas štyroch mesiacov ďalej uvidia filmy Ivanovo detstvo (1962) Andreja Tarkovského, Súmrak bohov (1969) Luchina Viscontiho, Dr. Divnoláska alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu (1964) Stanleyho Kubricka, Strach jesť duše (1974) Rainera Wernera Fassbindera, Tetro (2009) Francisa Forda Coppolu, Skrytý pôvab buržoázie (1972) Luisa Buñuela, Na krásnom modrom Dunaji (1994) Štefana Semjana, Hon (2012) Thomasa Vinterberga a Komorná (2016) Parka Chan-wooka. S každou projekciou filmu bude spojená prednáška a diskusia, vybrané témy predstavia hosťujúci lektori.

 

Tretí semester Filmového kabinetu 2017/2018 Cesty dospelosti potrvá od 30. januára do 29. mája 2018 aotvorený je pre všetkých záujemcov. Prihlasovať sa naň je možnéna registračnej stránke Kina Lumière na portáli https://cinepass.sk/kabinet/sk/ do 30. januára 2018 alebo do naplnenia kapacity „kabinetnej“ sály. Každý účastník získa garantovaný vstup na premietania a prednášky, prístup k elektronickým verziám študijných materiálov a po úspešnom absolvovaní výstupného testu aj oficiálny dokument Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

x x x

 

Viac informácií o treťom semestri a program Filmového kabinetu:

http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-12084

 

Viac informácií o cykle Filmový kabinet:

http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9080

 

FB profil cyklu Filmový kabinet:

https://www.facebook.com/FilmovyKabinet/?fref=ts

x x x

Vzdelávací a prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinetorganizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK).

 

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond

 

Sloovenský filmový ústav

 << späť
Linky