Národná cena za dizajn 2018 Informácia o vyhlásení súťaže

05.02.2018
Národná cena za dizajn 2018 Informácia o vyhlásení súťažeSlovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje v poradí už 15. ročník Národnej ceny za dizajn. V roku 2018 je súťaž venovaná komunikačnému dizajnu a je určená pre profesionálnych dizajnérov pôsobiacich v oblasti komunikačného dizajnu, študentov grafického dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti komunikačného dizajnu a výrobcov, klientov a vydavateľov pôsobiacich v oblasti komunikačného dizajnu.

 

O získanie ocenenia je možné uchádzať sa s dielami vytvorenými v období od 1.1.2016 do 31.12.2017  v troch kategóriách:

- profesionálny dizajn,

- študentský dizajn,

- dizajn s pridanou hodnotou.

Záujemcovia o účasť v súťaži sa budú môcť prihlásiť prostredníctvom online systému od 1. marca 2018. Prihlásené diela budú hodnotené odbornou porotou v mesiaci jún 2018. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v októbri 2018, výstava finalistov bude prístupná verejnosti v mesiacoch október - november 2018.

Vyhlasovateľmi súťaže sú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Organizátorom súťaže je Slovenské centrum dizajnu.

Kontakt:

Slovenské centrum dizajnu

Jakubovo nám. 12

P.O.Box 131

814 99 Bratislava

ncd@scd.sk

www.scd.sk/ncd

www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn

Instagram: scd.sk

#scd #ncd #ncd2018

 

Organizačný tím:

Soňa Trubíniová- koordinátorka NCD 2018, ncd@scd.sk, 0918110255

Mária Rišková- riaditeľka SCD

Helena Veličová- produkcia a programy pre verejnosť

Eva Kašáková- kurátorka výstavy

 

Slovenské centrum dizajnuje príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR.

Generálny partner SCD: J&T Banka

Hlavný mediálny partner SCD:Designum

 << späť
Linky