Nová výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín otvára interkultúrny dialóg

09.02.2018
Nová výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín otvára interkultúrny dialógV piatok 9. februára 2018 vyhlásil Fond na podporu kultúry národnostných menšín výzvu určenú všetkým menšinám na podporu interkultúrneho dialógu a porozumenia. V poradí štvrtá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov je zverejnená na webovom sídle www.kultminor.sk.

Výzva má za cieľ podporiť vzájomné porozumenie a zbližovanie medzi národnostnou väčšinou a menšinami ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom. Zámerom programu je podpora realizácie multikultúrnych a interetnických projektov, zameraných minimálne na dve národnostné menšiny, ktoré sa svojím významom podieľajú na realizácii kultúrnej politiky Slovenskej republiky v oblasti kultúry národnostných menšín.

V rámci podprogramu 4.5 sa otvára možnosť uchádzať sa o podporu s projektami vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a neautochtónnymi menšinami, ako aj medzi neautochtónnymi a autochtónnymi národnostnými menšinami. Rozumie sa tým nielen podpora projektov národnostných menšín, ktoré sú v Slovenskej republike oficiálne uznané a majú na území Slovenska historickú minulosť, ale tiež ďalších početných etník žijúcich v našej krajine. Zámerom je podpora multikultúrnych a interetnických aktivít smerujúcich k potláčaniu rasizmu, xenofóbie a všetkých prejavov diskriminácie.

Žiadosti o dotáciu a štipendium k najnovšej výzve treba predložiť do 12. marca 2018, elektronicky a zároveň ich doručiť do sídla Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.


„Toto je zatiaľ posledná tohtoročná výzva. Znamená to, že už boli zverejnené výzvy pre všetky národnostné menšiny, vo všetkých programoch a podprogramoch. V priebehu roka už budeme zverejňovať výzvy len v tom prípade, ak pri niektorých programoch nebudú prerozdelené všetky finančné prostriedky. V druhom polroku budeme zverejňovať výzvy na rok 2019,“
povedal Norbert Molnár, riaditeľ Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín je zriadený podľa Zákona č. 138/2017 Z. z. so zámerom podporovať zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovu a vzdelávanie k právam osôb patriacich k národnostným menšinám a v neposlednom rade zabezpečiť interkultúrny dialóg a porozumenie na Slovensku.

 << späť
Linky