Medzinárodná konferencia Oživovanie hradov

13.02.2018
oživovanie hradovV priestoroch Dvorany MK SR sa dnes začala dvojdňová medzinárodná odborná konferencia Oživovanie hradov. Hlavným cieľom konferencie, ktorú ministerstvo kultúry organizuje z príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018, je najmä sumarizácia doterajších výsledkov a skúseností s obnovou hradov, historických parkov a torzálnej architektúry s pomocou nezamestnaných a takisto zo strany dobrovoľníckych združení na Slovensku. Súčasťou podujatia, ktoré sa koná pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča, je aj výstava na túto tému. Odbornú konferenciu organizuje ministerstvo kultúry SR, partnermi akcie sú združenie Zachráňme hrady a Archeologický ústav SAV Nitra.

Na odbornej konferencii sa slovenskí a zahraniční odborníci, členovia dobrovoľníckych združení a zástupcovia samospráv, na území ktorých takéto hrady ležia budú vo svojich príspevkoch venovať štyrom základným okruhom: 1. šesť rokov stabilizácie a obnovy torzálne zachovanej architektúry s pomocou nezamestnaných a 15 rokov systematickej práce dobrovoľníckych združení, 2. výskum, metodika a projektovanie obnovy hradnej architektúry, 3. "best practice" - najlepšie príklady riešenia častých problémov pri údržbe, obnove, využívaní a manažovaní hradov a 4. využitie hradov v súčasnosti a ich potenciál do budúcnosti.

Nový rozmer a väčšiu pomoc získala snaha o záchranu torzálnej architektúry na Slovensku po spustení projektu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných. Ide o spoločný projekt ministerstva kultúry s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci ktorého sa od roku 2011 rozbehla postupne obnova viac ako 40 hradov, hradných ruín a historických parkov po celom Slovensku. Prvými dvomi podporenými projektmi boli hrad Šariš a hrad Uhrovec. V rámci dotačného systému MK SR bolo žiadateľom o podporu obnovy takých objektov vyčlenených spolu 4 236 826eur. Prácu týmto spôsobom dostalo približne tisíc nezamestnaných.

Výstava Oživovanie hradov bude vo Dvorane MK SR otvorená od 15.2. do konca februára.

FOTOGALÉRIA

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky