4. ročník Bienále divadelnej fotografie sa nesie v česko-slovenskom duchu

16.02.2018
4. ročník Bienále divadelnej fotografie sa nesie v česko-slovenskom duchu Vyhlasovateľom a hlavným usporiadateľom 4. ročníka Bienále divadelnej fotografie je Divadelný ústav Bratislava. Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky je tohtoročné Bienále divadelnej fotografie otvorené aj pre slovenských fotografov, ktorí vo svojej tvorbe reflektovali činnosť českých divadelných súborov (vrátane ich hosťovania v Slovenskej republike) a slovenských súborov hosťujúcich v Českej republike a pre českých fotografov, ktorí vo svojej tvorbe reflektovali činnosť slovenského divadla.

Ceny sa udeľujú v dvoch kategóriách.Hlavnou cenou Bienále pre profesionálnych fotografov je cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie. Najlepšie fotografie študentov zabojujú o Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie.

Uzávierka prihlasovania fotografií je 15. júna 2018.Najlepšie z nich sa predstavia na výstave v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v septembri 2018. Fotograf ocenený Grand Prix získa vecnú cenu, ako aj možnosť samostatnej výstavy v organizácii Divadelného ústavu v roku 2019. Súčasťou vernisáže bude aj výstava súčasnej českej divadelnej fotografie pod názvom Přehlídka divadelní fotografie.

Cieľom Bienále je predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh a zvýšiť o nej všeobecné povedomie. Zároveň vďaka prezentácii fotografických diel a ich autorov vytvoriť prostredie na odbornú konfrontáciu, tohto roku rozšírenú o česko-slovenský kontext.

Študentská sekcia Bienále vytvára predpoklad pre významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie do budúcnosti.

Účastník Bienále sa môže prezentovať jednou až troma inscenáciami (jednotlivými fotografiami, respektíve sériami), ktoré mali premiéru v sezónach 2016/2017 alebo 2017/2018, alebo sériou divadelných portrétov. Maximálny počet divadelných portrétov a fotografií z jednej inscenácie je šesť (6). Požadovaný formát fotografie je 30 x 40 cm a každá prezentovaná inscenácia musí byť identifikovaná v rozsahu: divadlo, autor predlohy, názov inscenácie, režisér, dátum premiéry, herci. Účastník Bienále k fotografiám priloží vyplnený registračný formulár a štruktúrovaný životopis.

Štatút súťaže, podmienky pre účastníkov, registračný formulár vrátane archívu predošlých ročníkov nájdete na stránkach Divadelného ústavu.

 

Viac informácií o Bienále divadelnej fotografie:

Viera Burešová – koordinátorka

viera.buresova@theatre.sk

02 204 87 504

Dušan Poliščák – PR manager

dusan.poliscak@theatre.sk

0917 404 505

 << späť
Linky