Unikátna výstava Divadelného ústavu Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo predstavuje Hurbana ako dramatika a divadelníka

20.02.2018
Unikátna výstava Divadelného ústavu Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo predstavuje Hurbana ako dramatika a divadelníkaDňa 25. februára 2018 o 12.00 hod. sa v priestoroch evanjelickej fary v Hlbokom uskutoční vernisáž výstavy Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo, ktorá je raritnou výstavou Divadelného ústavu otvárajúcou nové dimenzie z divadelného života Hurbana a Hurbanovcov. Výstava prezentuje mnohoraké podoby Jozefa Miloslava Hurbana a Hurbanovcov v slovenskom divadle v 19. storočí a na slovenských javiskách.

 

 

Pri príležitosti 130. výročia úmrtia Jozefa Miloslava Hurbana realizujú obec Hlboké a spoluorganizátori pietnu spomienku na život a dielo Jozefa Miloslava Hurbana. Súčasťou spomienkového programu je aj vernisáž výstavy Divadelného ústavu pod názvom Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo.V priestoroch Pamätnej fary v Hlbokom, na mieste, kde Hurban s rodinou prežil až štyridsaťpäť rokov, bude inštalovaná jedinečná expozícia s cieľom predstaviť známeho národovca, politika a literáta v nových, divadelných dimenziách.

Návštevníkom obce Hlboké bude prezentovaná výstava, ktorá Jozefa Miloslava Hurbana ukazuje v úplne netypickej, dodnes vcelku neznámej podobe – ako subjekt i objekt divadelného života na Slovensku v priebehu dvoch storočí. V troch tematických celkoch – Hurban a divadlo, Hurbanovci, Hurban ako dramatický hrdina – znovu ožijú známe slovenské inscenácie venované Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a odkryje sa úloha národného dejateľa pri rozvoji slovenského ochotníckeho divadla a pôvodnej drámy. Celé storočie bola činnosť viacerých Hurbanovcov veľmi úzko spätá so slovenským divadlom – potomkovia Jozefa Miloslava Hurbana a Anny Jurkovičovej písali drámy, hrali v profesionálnom i ochotníckom divadle a zásadne formovali aj dnešnú podobu slovenského divadla.

Projekt mimoriadneho kultúrno-spoločenského významu chápe Divadelný ústav ako príležitosť ukázať novú „divadelnú podobu“ Jozefa Miloslava Hurbana v kultúrno-spoločenských dejinách, no najmä v divadelných kontextoch a súvislostiach. Výstava upozorňuje na neznáme fakty, súvislosti a udalosti spojené s divadelnou a dramatickou činnosťou Jozefa Miloslava Hurbana a jeho potomkov (Svetozár Hurban Vajanský, Vladimír Hurban Svetozárov, Vladimír Hurban Vladimírov, Ľudmila Hurbanová, Svetozár Hurban) vo viacerých generáciách. Rovnako reflexia národného hnutia v rokoch 1848/49 a jeho hlavných protagonistov je skôr výnimočná než pravidelná, preto ju výstava zaznamenáva prostredníctvom inscenácií zobrazujúcich osudy Hurbana a hurbanovcov – dobrovoľníkov.

Výstava odkrýva ďalší z významov a historických odkazov národných dejateľov pre našu kultúru a odhaľuje ich úlohu pri formovaní slovenského ochotníckeho i profesionálneho divadla. Viaceré inscenácie s tematikou revolučný ch bojov, hurbanovcov, štúrovcov i samotného Jozefa Miloslava Hurbana pripomínajú, že národní hrdinovia boli ľudia, ktorých život a dielo sú stále hodné scénického stvárnenia.

Vernisáž výstavy Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo sa uskutoční 25. februára 2018 o 12.00 hod. v budove Pamätnej fary v Hlbokom. Unikátnu výstavu pripravil Divadelný ústav pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia Jozefa Miloslava Hurbana. Výstava potrvá do 30. Júna 2018.

 

Kurátorka výstavy: Juliana Beňová

Grafické riešenie výstavy: Ján Pálffy

Realizácia: Divadelný ústav

 << späť
Linky