Úspešná konferencia na pôde UKB na tému: RÓMOVIA – SKRYTÝ TROMF SLOVENSKÉHO PRACOVNÉHO TRHU. OSVEDČENÉ PRÍKLADY Z PRAXE.

27.02.2018
ukbV prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave sa v utorok 20. 2. 2018 uskutočnila úspešná konferencia, zorganizovaná Francúzskym veľvyslanectvom a ďalšími partnermi, na tému Rómovia – skrytý tromf slovenského pracovného trhu. Osvedčené príklady z praxe. Konferenciu slávnostne otvorila Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB a Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku.

Konferencie sa zúčastnili vrcholní predstavitelia viacerých ministerstiev, veľvyslanectiev na Slovensku a zástupcov slovenských médií. Panelistami konferencie boli: Branislav Ondruš (štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny), Ábel Ravasz (splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity), Tomáš Malatinský (prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení), Marián Neradný a Peter Pollák (spoločnosť Andromeda), Peter Oborník (InCem/inProgress). Moderátorkou konferencie bola Irena Biháriová (predsedníčka združenia Ľudia proti rasizmu). Podujatie sa stretlo s mimoriadnym záujmom médií a reportáž so živým vstupom z konferencie odznela v hlavných správach RTVS.
Úspešnú konferenciu na tému Rómovia – skrytý tromf slovenského pracovného trhu. Osvedčené príklady z praxe, ktorá sa 20. 2. 2018 uskutočnila v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, pripravilo Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku, spolu s partnerskými inštitúciami: Univerzitná knižnica v Bratislave,  Euro Personal – personálna a pracovná agentúra a spoločnosť UP Slovensko. Podujatia sa zúčastnilo takmer sto účastníkov z ministerstiev, veľvyslanectiev, médií a zúčastnili sa ho osobne viacerí veľvyslanci krajín EÚ na Slovensku.

Fotogaléria z konferencie  (autor foto : Marek Uhlík, UKB)

Po slávnostnom otvorení konferencie generálnou riaditeľkou UKB Silviou Stasselovou, vystúpil
s príhovorom J. E. Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku.

V rámci moderovaného odborného programu  konferencie vystúpili so svojimi zaujímavými príspevkami panelisti konferencie:

·         Branislav Ondruš štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

·         Ábel Ravasz splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity,

·         Tomáš Malatinský prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení,

·         Marián Neradný a Peter Pollák spoločnosť Andromeda),

·         Peter Oborník InCem/inProgress).


Podrobné informácie o priebehu konferencie uverejnili viaceré slovenské médiá a portály:

Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá pôsobí v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ako hostiteľ konferencie s medzinárodnou účasťou významnou mierou prispela k zásadným diskusiám k téme, ktorá v súčasnosti rezonuje nielen na slovenskom, ale aj európskom trhu práce. Prezentované konkrétne úspešné projekty integrácie rómskych komunít do pracovného procesu boli inšpiráciou pre všetkých zúčastnených, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá mala možnosť výstupy z konferencie zaznamenať v početných reportážach v slovenských médiách


Kontakt / Univerzitná knižnica v Bratislave:

Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka
Univerzitná knižnica v Bratislave
02/20466222, 0905 657138
silvia.stasselova@ulib.sk


Univerzitná knižnica v Bratislave

 << späť
Linky