Matica slovenská chce spoločnosť spájať, naštartovala spoluprácu s dôležitými partnermi

22.03.2018
budova MSNové vedenie Matice slovenskej má za sebou sériu rokovaní s dôležitými slovenskými inštitúciami a organizáciami v oblasti kultúry, vedy a vzdelávania. Spoločne sa dohodli na konkrétnych spoluprácach, a tým aj na vytvorení alebo zintenzívnení vzájomných vzťahov. Pre Maticu slovenskú je to začiatok novej éry, v ktorej sa bude naplno sústrediť na matičnú činnosť v prospech slovenskej spoločnosti.

 

Dnešné stretnutie predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jánom Varšom uzavrelo sériu nadväzovania, respektíve zlepšovania vzťahov s inštitúciami a organizáciami. Predsedovia hľadali možnosti, ako podporiť najmä krajanskú mladú generáciu. Včera šéf Matice diskutoval s riaditeľom Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislavom Mičevom o organizácii spoločných vedeckých konferencií, podujatí a o aktivitách pre mládež. „Rok slovenskej štátnosti je pre Maticu medzníkom, od ktorého chce byť vnímaná ako ustanovizeň Slovákov, ktorá spoločnosť spája svojimi aktivitami, a nie ju rozdeľuje kontroverznými či politickými témami. Preto sme rôznym partnerom navrhli konkrétne možnosti spolupráce realizovateľné už v tomto roku. Spoločne sa budeme venovať nielen aktuálnym, historicky overeným dejinným výročiam a osobnostiam, ale aj vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti slovenských dejín a kultúry popularizačnou formou,“ uviedol predseda M. Gešper.

Matica slovenská pripravuje memorandum s Klubom UNESCO Slovakia, spolupracovať bude aj so Štátnym pedagogickým ústavom, školami, knižnicami, kultúrnou inštitúciou s medzinárodnou pôsobnosťou BIBIANA či Rusínskou obrodou. Taktiež nový predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský vidí potenciál v podpore matičných projektov v rámci kraja, primátor Popradu Jozef Švagerko podporil zapojenie Matice do výchovno-vzdelávacieho procesu v popradských školách a osvetovú spoluprácu v téme práv dieťaťa ocenila komisárka pre deti Viera Tomanová. Aj na odprezentovaní významných matičiarov zapojených do protifašistického odboja sa Matica slovenská dohodla so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, pričom s Politickými väzňami – Zväzom protikomunistického odboja sa zameria na slovenské osobnosti perzekvované komunistickým režimom. V neposlednom rade sa matičná delegácia stretla s arcibiskupmi hlavných kresťanských cirkví – katolíckej, evanjelickej, gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Nezabudlo sa ani na krajanských matičiarov na Dolnej zemi a užšiu vedeckú spoluprácu s Maticou srbskou a Maticou chorvátskou. Folkloristov a divadelníkov poteší spolupráca s Národným osvetovým centrom, pričom Matica slovenská sa stane spoluorganizátorom festivalov Východná a Scénická žatva.

                „Som presvedčený o tom, že práve tieto spolupráce sú odrazovým mostíkom k tomu, aby Matica slovenská naplno využila svoj potenciál v prospech slovenskej spoločnosti a aby aj verejnosť lepšie vnímala rôznorodé aktivity matičiarov po celom Slovensku. Naša ustanovizeň získala na to predpoklady prebiehajúcou generačnou výmenou, keďže mladá a stredná generácia sa intenzívne sústredí na súčasné i budúce aktivity,“ povedal najmladší šéf Matice v jej histórii. Väčší priestor zároveň dostane aj záujmový odbor Mladá Matica. Ten sa najbližšie odprezentuje na Národnej slávnosti na Devíne 24. apríla, ktorá bude so špeciálnym hosťom Michalom Kubovčíkom a novým konceptom pre študentov, bližším k pôvodnej myšlienke štúrovcov pri ich pamätnej vychádzke na Devín.

 

Veronika Matušková, hovorkyňa Matice slovenskej

 << späť
Linky