Národná cena za dizajn 2018: Termín na prihlasovanie predĺžený do 25. apríla!

16.04.2018
ncdSlovenské centrum dizajnu predlžuje termín na prihlasovanie do 15. ročníka Národnej ceny za dizajn do 25. apríla 2018. V roku 2018 je súťaž venovaná komunikačnému dizajnu a je určená pre profesionálnych dizajnérov pôsobiacich v oblasti komunikačného dizajnu, študentov grafického dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti komunikačného dizajnu a výrobcov, klientov a vydavateľov pôsobiacich v oblasti komunikačného dizajnu.

O získanie ocenenia je možné uchádzať sa s dielami vytvorenými v období od 1.1.2016 do 31.12.2017  v troch kategóriách:

- profesionálny dizajn,

- študentský dizajn,

- dizajn s pridanou hodnotou.

 

Záujemcovia o účasť v súťaži sa môžu prihlasovať prostredníctvom online systému.

 

Harmonogram

Prihlásené diela budú vyhodnotené odbornou porotou do 30. júna 2018.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 12. októbra 2018.

Výstava finalistov bude prístupná verejnosti v mesiacoch október - november 2018.

 

Porota

Tomasz Bierkowski

dizajnér, výskumný pracovník v oblasti vizuálnej komunikácie, pedagóg

Vysoká škola výtvarných umení, Katowice, Poľsko

Juraj Blaško

Únia grafických dizajnérov Slovenska, Slovensko

grafický dizajnér, pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Aysegul Izer

grafická dizajnérka, pedagogička na MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY v Istanbule, Turecko

Eva Kašáková

grafická dizajnérka, Kunsthalle Bratislava; kurátorka Národnej ceny za dizajn 2018, Slovensko

Marek Pistora

grafický dizajnér, typograf v Studiu Najbrt, Česká republika

Kathrin Pokorny-Nagel

kurátorka grafického dizajnu v MAKu, Viedeň, Rakúsko

Vyhlasovateľmi súťaže sú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Organizátorom súťaže je Slovenské centrum dizajnu.

 

Kontakt pre médiá

Zuzana Palicová

pr_ncd@scd.sk

zuzana.palicova@gmail.com

+421 902 366 416

 

Kontakt

Soňa Trubíniová

koordinátorka NCD 2018

Slovenské centrum dizajnu

Jakubovo nám. 12

P.O.Box 131

814 99 Bratislava

ncd@scd.sk

www.scd.sk/ncd

www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn

Instagram: scd.sk

#scd #ncd #ncd2018

 

Slovenské centrum dizajnuje príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR.

Generálny partner SCD: J&T Banka

Hlavný mediálny partner SCD:Designum

 << späť
Linky