Viac audiokníh, elektronických kníh i diel v Braillovom, či zväčšenom písme Prvá novela Autorského zákona pomôže ľuďom s poruchami čítania

23.04.2018
Viac audiokníh, elektronických kníh i diel v Braillovom, či zväčšenom písme Prvá novela Autorského zákona  pomôže ľuďom s poruchami čítaniaPočet kníh, e-bookov, časopisov, novín a ostatných diel v Braillovom písme, či vo zväčšenom písme, alebo špeciálne prispôsobených elektronických kníh, audiokníh a ostatných prístupných formátoch pre ľudí s poruchami čítania na Slovensku sa zvýši vďaka prvej priamej novele Autorského zákona z dielne ministerstva kultúry. V piatok 20. apríla 2018 schválila ju vláda SR na svojom rokovaní. Na zlepšenie dostupnosti sa zároveň zavádza nová zákonná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Dostupnosť takýchto diel by sa mala zlepšiť nielen v rámci Slovenska, ale aj vďaka cezhraničnej výmene aj na úrovni EÚ i ostatných krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Marakéšskej zmluvy.

Zlepšenie dostupnosti kultúry pre ľudí so zdravotným postihnutím patrí k prioritám, ktoré som predstavila pri príchode do pozície ministerky. Moderné technológie uľahčili dostupnosť najlepších kultúrnych diel po celom svete, je našou povinnosťou priniesť ich aj ľuďom, ktorí narážali na obmedzenia kvôli poruche čítania", uviedla Ľubica Laššáková. „Novela  Autorského zákona je výsledkom práce tímu nášho ministerstva a po schválení v parlamente bude výrazným posunom vpred pre celú komunitu ľudí", dodala.

Úlohou novely, ktorá je prvá od januára 2016, je zabezpečiť zlepšenie dostupnosti diel (kníh, novín, časopisov, audiokníh atď.) v prístupných formátoch (napr. v Braillovom písme, vo zväčšenom písme, špeciálne prispôsobených elektronických kníh, audiokníh) pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

S týmto cieľom sa zavádza nová zákonná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ktorú môžu využívať jednak osoby s poruchami čítania, ale aj poskytovatelia služieb pre osoby s poruchou čítania, čiže rôzne organizácie alebo inštitúcie starajúce sa o potreby týchto osôb.

Slovensko tak preberá smernicu 2017/1564/EÚ, ktorá vychádza priamo z Marakéšskej zmluvy WIPO o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania

Predkladaný návrh ďalej rieši niekoľko aktuálnych problémov z praxe a spresňuje niektoré ustanovenia  Autorského zákona. Dopĺňa sa predovšetkým možnosť bez súhlasu autora oddeliť a použiť zvukovú zložku z audiovizuálneho diela, či už obohatenú o audiokomentár alebo samostatne, a to pre potreby osôb so zdravotným postihnutím.

Novelou sa upravuje aj zákon o správnych poplatkoch. V súvislosti s evidovaním periodickej tlače v zozname vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky sa ruší správny poplatok za zápis do zoznamu periodickej tlače a za zápis zmeny v zozname periodickej tlače pri zmene vydavateľa periodickej tlače alebo názvu periodickej tlače. Novelou sa tiež mení tlačový zákon v časti týkajúcej sa dôvodov výmazu zo zoznamu periodickej tlače.

 << späť
Linky