Národný komitét ICOMOS Slovensko udelil ceny ICOMOS – Dedičstvo pre budúcnosť

24.04.2018
Národný komitét ICOMOS Slovensko udelil ceny ICOMOS – Dedičstvo pre budúcnosťICOMOS Slovensko vyhlásil výsledky prvého ročníka Národnej ceny ICOMOS Slovensko - Dedičstvo pre budúcnosť – za prínos k ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva Slovenska za rok 2017. V priestoroch Hudobnej sály na Bratislavskom hrade sa 20. apríla 2018 - pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, uskutočnil slávnostný ceremoniál, nad ktorým prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Cieľom podujatia, ktoré je oficiálnou súčasťou Európskeho roku kultúrneho dedičstva na Slovensku, bolo ocenenie aktivít z oblasti ochrany pamiatkového fondu, ktoré sú výrazným prínosom k ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva Slovenska, s celospoločenským dosahom, ako aj informovanie verejnosti o pozitívnom prístupe ku kultúrnemu dedičstvu.

Medzinárodná komisia vyberala nominácie a udelila ceny z 32 verejnosťou prihlásených návrhov.

V kategórii Výnimočná aktivita vedúca k posilňovaniu informovanosti a vnímavosti verejnosti k hodnotám kultúrneho dedičstva, komisia nominovala nasledujúce aktivity:

-      Pamiatkový úrad SR - projekt Pro Monumenta

-      OZ Čierne diery - popularizácia technických pamiatok a iných zabudnutých miest Slovenska

-      Katarína Vošková - aktivity na poli dokumentácie, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice

-      Rádio Lumen - audioprojekt Naše zvony a ich zvonári

-      Klub vojenskej histórie Beskydy

-      OZ Európska zberateľská spoločnosť - aktivita Medzi troma hranicami

-      Sta Karpatské drevené cerkvi, n. o. - aktivita Stavkirke - drevené chrámy v Nórsku - inšpirácie pre Slovenskovkirke – drevené chrámy v Nórsku

-      Výchoslovenská galéria, Košice - výstava Mária Spoločníková - reštaurátorka, žena, Košičanka

-      Združenie ArTUR - aktivity kampane Nebúrať ale obnoviť

-      Národný Trust, n. o. - aktivita Víkend otvorených parkov a záhrad

-      OZ Academia Istropolitana Nova - Škola tradičných stavebných remesielPavel Fabian, Dana Kukurová, Ľubica Gulášová, Rado Brančík - Workshopy Tradičné remeslá - Baroková jezuitská lekáreň v Štiavnických Baniach

-      Slovenské národné múzeum - zriadenie Oddelenia projekcie SNM

-      dobrovoľníci projektu Katarínka - záchrana ruín kláštora a kostola sv. Kataríny

Komisia z nominovaných aktivít udelila v tejto kategórii Cenu: dobrovoľníkom za 24 rokov záchrany  ruín kláštora a kostola sv. Kataríny.

 

V kategóriiObnova pamiatky tradičnými stavebnými technológiami s ohľadom na zachovanie remeselných postupov komisia nominovala nasledujúce obnovy:

-      Želiarsky dom v obci Budimír – obnova, Ondrej Jedinák

-      Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre – obnova, OZ Záchrana cirkevných pamiatok v Modre

-      Záchrana hradu Tematín , OZ Hrad Tematín

-      Kúria v Záskalí - tesárska rekonštrukcia krovu, Obnova, s. r. o.

-      Dom ľudový v Budmericiach – obnova strechy, Pavel Dvořák

-      Františkánsky kláštor Katarínka – rekonštrukcia veže kostola, OZ Katarínka

-      Mirbachov palác v Bratislave – reštaurátorská obnova, Združenie Villard

-      Stĺpová sála objektu Slovenskej filharmónie, Bratislava – reštaurátorská obnova,  Združenie Villard

-      Kostol Nanebovzatia P. Márie v Pezinku – obnova interiéru, akad. maliar Vojtech Mýtnik

-       

Komisia z nominovaných obnov udelilaCenu:  Ondrejovi Jedinákovi za obnovu želiarskemu domu v obci Budimír.

 

V zmysle štatútu súťaže má komisia právo udeliť aj negatívne ocenenie (anticenu) za mimoriadne nevhodný zásah do pamiatky, jej asanáciu, nevhodné použitie technológií či zásahov, ktoré poškodili alebo zničili hodnoty pamiatky. Túto cenu je možné udeliť aj v prípade výnimočne negatívneho diela či aktivity vo vyššie uvedených v kategóriách. Z piatich, verejnosťou prihlásených, návrhov komisia udelila dve nominácie za nevhodné aktivity vedúce k vážnemu ohrozeniu hodnôt pamiatky:

-      Dlhodobé zámerné zanedbávanie údržby hotela Lipa v Piešťanoch vedúce k hmotnému zániku hodnôt pamiatky.

-      Zamietnutá štúdia „Kompexná revitalizácia NKP Krásna Hôrka“,ktorá bola príkladom neakceptovania hodnôt pamiatky, napriek pripomienkam správcu pamiatky a predloženým podkladom o jej vývoji.

 

Súčasťou súťaže je aj vyhlásenie "ohrozenej pamiatky roka", za účelom získania spoločenskej podpory na jej záchranu. Verejnosť prihlásila 5 návrhov objektov do kategórie ohrozenej pamiatky, s ktorými sa komisia stotožnila. Ide o nasledujúce objekty:

Medený hámor - Banská Bystricia

Hotel Lipa – Piešťany

Synagóga – Vrbové

Esterházyho palác – Bratislava

Sušiareň liečivých rastlín – Hanušovce nad Topľou

 

Viac: https://www.facebook.com/pg/icomos.sk/photos/?tab=album&album_id=839175922948735

 

 << späť
Linky