ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA UKB V TEHERÁNE POČAS DNÍ SLOVENSKEJ KULTÚRY V IRÁNE A ZÁUJEM ZO STRANY IRÁNSKYCH MÉDIÍ

09.05.2018
ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA UKB V TEHERÁNE POČAS DNÍ SLOVENSKEJ KULTÚRY V IRÁNE A ZÁUJEM ZO STRANY IRÁNSKYCH MÉDIÍV Teheráne, hlavnom meste Iránu, v závere apríla 2018 počas prvého ročníka Dní slovenskej kultúry úspešne reprezentovala aj Univerzitná knižnica v Bratislave s výstavou Bašagićovej zbierky islamských rukopisov, ktorá sa tešila veľkému obdivu a pozornosti zo strany iránskej odbornej obce a bola slávnostne otvorená vo výstavnej sále Iránskej národnej knižnice a archívu dňa 22. apríla 2018. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB a Ashraf Boroujerdi, generálna riaditeľka Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne pri tejto príležitosti dňa 23. apríla 2018 podpísali Memorandum o spolupráci obidvoch knižníc na nasledujúcich 5 rokov.

V Teheráne, hlavnom meste Iránu, sa v závere apríla 2018 po prvýkrát uskutočnili Dni slovenskej kultúry. Podujatie slávnostne otvoril štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Konrád Rigó. Dni Slovenskej kultúry v Teheráne sú logickým pokračovaním a výsledkom minuloročného uzavretia memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Iránom
v oblasti kultúry. 

Slovenskú kultúru v Iráne úspešne reprezentovala aj Univerzitná knižnica v Bratislave s výstavou Bašagićovej zbierky islamských rukopisov, ktorá sa tešila veľkému obdivu a pozornosti aj
zo strany iránskej odbornej obce, pretože obsahuje nielen vzácne arabské a turecké, ale
aj vzácne perzské rukopisy. Bašagićova zbierka je od roku 1997 zapísaná do medzinárodného registra UNESCO programu Pamäť sveta / UNESCO Memory of the World Programme. UKB v Iránskej národnej knižnici a archíve v Teheráne vystavovala panelovú výstavu o unikátnej zbierke, ktorú v roku 1924 zakúpila od bosnianskeho zberateľa Safveta Beg Bašagića a tiež verné kópie, tzv. facsimile vzácnych exponátov výstavy, ktoré mimoriadne zaujali iránskych knihovníkov a expertov na rukopisy a vzácne staré tlače.

Fotogaléria z inštalácie výstavy vo výstavnej sále Iránskej národnej knižnice a archívu
(21. 04. 2018):

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/instalacia-vystavy/

V nedeľu 22. 04. 2018 rokovala Ing. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB a PhDr. Klára Mészárosová, vedúca Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí s p. Ali Ojabi, vedúcim oddelenia rukopisov a vzácnych tlačí Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne o spolupráci pri výskume perzských rukopisov z Bašagićovej zbierky, ktorý si vyžaduje expertov so znalosťou starobylého perzského jazyka.

Fotogaléria z rokovania o spolupráci UKB soddelením rukopisov a vzácnych tlačí Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne (22. 04. 2018):

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/rokovanie-o-spolupraci.html

Na žiadosť Iránskej národnej knižnice a archívu bolo predmetom návštevy generálnej riaditeľky UKB Ing. Silvie Stasselovej aj rokovanie o úprave Memoranda o spolupráci medzi obidvoma knižnicami, ktorej pôvodné znenie bolo podpísané v roku 2007. Počas pracovného rozhovoru s p. Saleh Zamani, vedúcim oddelenia medzinárodných vzťahov Iránskej národnej knižnice a archívu v nedeľu 22. 04. 2018 došlo ku dohode o konečnom znení memoranda v takej podobe, aby mohlo byť podpísané počas návštevy GR UKB v Teheráne.

Fotogaléria z rokovania o finálnej podobe Memoranda o spolupráci medzi UKB a Iránskou národnou knižnicou a archívom s vedúcim oddelenia medzinárodných vzťahov národnej knižnice Iránu (22. 04. 2018):

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/rokovanie-memorande/

Slávnostné otvorenie výstavy Bašagićovej zbierky v Iránskej národnej knižnici a archíve sa konalo v nedeľu 22. 04. 2018 v popoludňajších hodinách, za prítomnosti zástupcov diplomatického zboru z Veľvyslanectva SR v Iráne a vrcholných zástupcov národnej knižnice Iránu.

Fotogaléria zo slávnostného otvorenia Bašagićovej výstavy v Iránskej národnej knižnici a archíve v Teheráne (22. 04. 2018):

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/slavnostne-otvorenie-vystavy/

Oficiálne rokovanie o spolupráci Iránskej národnej knižnice v Teheráne a Univerzitnej knižnice v Bratislave sa uskutočnilo za osobnej účasti p. Ashraf Boroujerdi, generálnej riaditeľky Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne, ktorá slávnostne otvorila oficálne stretnutie so slovenskou delegáciou na čele s Konrádom Rigó, štátnym tajomníkom MK SR a za účasti Ľubomíra Goliana, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Iráne, na pôde národnej knižnice Iránu v pondelok 23. 04. 2018

Po prednesení návrhov na spoluprácu zo strany Ing. Silvie Stasselovej, generálnej riaditeľky UKB, generálna riaditeľka Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne p. Ashraf Boroujerdi
s potešením potvrdila konkrétne možnosti spolupráce s Univerzitnou knižnicou v Bratislave
vo forme pokračovania predchádzajúceho memoranda o spolupráci z roku 2008, a podpisom nového memoranda o spolupráci s účinnosťou na nasledujúcich 5 rokov.

Po oficiálnej časti rokovania nasledovalo odovzdávanie knižných darov, slávnostné podpisovanie Memoranda o spolupráci a slávnostné zápisy Konráda Rigó, štátneho tajomníka MK SR a Silvie Stasselovej, generálnej riaditeľky UKB do pamätnej knihy Iránskej národnej knižnice  a archívu.

 

Fotogaléria z oficiálneho rokovania o spolupráci UKB s Iránskou národnou knižnicou a archívom v Teheráne (23. 04. 2018):

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/rokovanie-spolupraci-kniznicou-archivom/

Fotogaléria z odovzdávania knižných darov medzi UKB s Iránskou národnou knižnicou
a archívom v Teheráne (23. 04. 2018):

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/odovzdanie-kniznych-darov/

Fotogaléria z podpisovania Memoranda o spolupráci medzi UKB a Iránskou národnou knižnicou  a archívom v Teheráne (23. 04. 2018)

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/podpisanie-memoranda/

Fotogaléria z aktu zápisu štátneho tajomníka MK SR a generálnej riaditeľky UKB
do pamätnej knihy Iránskej národnej knižnice  a archívu v Teheráne (23. 04. 2018):

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/podpisovanie-do-pamatnej-knihy/


Výstava Bašagićovej zbierky islamských rukopisov na pôde Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne sa stretla s mimoriadnym ohlasom vo významných iránskych médiách:

Tehran Times
http://www.tehrantimes.com/news/422880/Rare-collection-from-Bratislava-library-on-display-in-Tehran

Financial Tribune - First Iranian English Economic Daily
https://financialtribune.com/articles/art-and-culture/85083/basagic-s-prized-islamic-manuscripts-on-display-at-national-library

Iran Art
http://www.iranart.ir/Section-visual-3/19703-basagic-prized-islamic-manuscripts-on-display-at-national-library

Iran´s Book News Agency

http://www.ibna.ir/en/doc/naghli/260116/persian-manuscripts-of-bratislava-library-showcased-in-tehran

 

Bližšie informácie o 1. ročníku Dní slovenskej kultúry na webovej stránke MK SR:

http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1176

 

Kontakt / Univerzitná knižnica v Bratislave:


Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka
Univerzitná knižnica v Bratislave
02/20466222, 0905 657138
silvia.stasselova@ulib.sk

 << späť
Linky