Slovenský dizajn v múzeu

17.05.2018
Slovenský dizajn v múzeuNa prezentácii Všetko pre dizajn predstavili zástupcovia vedenia Slovenského centra dizajnu (SCD), Mária Rišková, riaditeľka SCD a Maroš Schmidt, vedúci Slovenského múzea dizajnu, významné projekty, ktoré inštitúcia realizuje v roku 2018. Aktivity organizuje z verejných zdrojov ako organizácia Ministerstva kultúry SR a po druhý rok má možnosť financovať svoje projekty v spolupráci s generálnym partnerom – J&T Bankou.

Medzi projekty SCD na tento rok patrí prezentácia historického výskumu dizajnu a zbierok Slovenského múzea dizajnu. V júni otvoria kurátori múzea expozíciu 100rokov dizajnu v Hurbanových kasárňach v Bratislave, ktorá bude prezentovať výber zo zbierok mladého múzea dizajnu a naznačí príbeh dizajnu na území Slovenska. Na jeseň budú môcť návštevníci vstúpiť do priestorov bratislavského Hradu, kde polročná výstava predstaví výskum fenoménu našej kultúry – medzivojnovej Školy umeleckých remesiel (ŠUR).


Maroš Schmidt hovorí o výskume dizajnu a jeho prezentácii: „Slovenské múzeum dizajnu patrí medzi najmladšie múzeá na Slovensku a zároveň je jediné, ktoré sa systematicky venuje dejinám i súčasnosti dizajnu na našom území. Doposiaľ sme realizovali množstvo tematických výstav, no v júni otvoríme prvú stálu expozíciu histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia, výsledok niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce SMD. V expozícii budú prezentované doterajšie výskumy a diela z územia Slovenska, ktoré reprezentujú obdobie od roku 1918 až po súčasnosť. Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa všetky relevantné oblasti a fenomény. Stála expozícia bude umiestnená minimálne počas dvoch rokov v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu.

Výstavu ŠUR sme pripravili k 90. výročiu založenia tejto významnej inštitúcie, ktorá položila základy vzdelávania v oblasti úžitkového výtvarníctva a neskôr aj dizajnu na Slovensku. V expozícii odprezentujeme aj výsledky nášho niekoľkoročného bádania, ktorým sme nadviazali na rozsiahly a dlhoročný výskum Ivy Mojžišovej.“

 

Aktuálny dizajn v prestížnej prehliadke  i v zahraničí

Národná cena za dizajn je v roku 2018 zameraná na Komunikačný dizajn a každoročne umožní konfrontáciu desiatok projektov vytvorených slovenskými dizajnérmi, študentmi alebo v spolupráci so slovenskými firmami. Súčasný dizajn vyvezie SCD i do zahraničia – výstavy Hľadanie krásy a Súčasný dizajn zo Slovenska uvidí verejnosť napríklad i počas renomovanej akcie Helsinki Design Week.

 

Mária Rišková o medzinárodnej prezentácii hovorí: „Výstavy v zahraničí predstavujú Slovensko ako krajinu, ktorá spája tradíciu s inováciou. Tradícia prepája celú tému s dejinami Slovenska ako súčasti Československa, inovácia je vlastná súčasnosti a prepájaniu s medzinárodným kontextom.“

 

Vývojový projekt Tatra 603X Coupé

Spolupráca s J&T Bankou umožnila SCD rozbehnúť i realizáciu špeciálnych projektov zameraných na výskum a vývoj. Prvý projekt vychádza z historického výskumu dejín automobilového dizajnu na Slovensku. Venuje sa legendárnemu nerealizovaného projektu Tatra 603X Coupé, ktorého prvá kresba vznikla v roku 1963 a zachovali sa technické nákresy modelu a kresby, ktoré sú uchované v Slovenskom múzeu dizajnu.

 

Model v mierke 1:4 bude predstavený do konca roka 2018, naň bude nadväzovať výroba prototypu v skutočnej veľkosti. Z pôvodného tímu múzeum spolupracuje s dizajnérmi Jánom Cinom žijúcim v Kanade a Tiborom Sýkorom. Na oživení prvého slovenského kupé pracuje tím súčasných dizajnérov a konštruktérov v zložení Tomáš Malý, Peter Zelman a Juraj Mitro pod vedením Maroša Schmidta, „Minulý rok uplynulo presne 50 rokov od zastavenia projektu Tatra 603 X, ktorý mal pôvodne naštartovať výrobu zaujímavého luxusného vozidla v Bratislave. Ján Cina, autor tvarového riešenia štvordverovej limuzíny Tatry 603X, ktorej funkčný prototyp bol v roku 1967 realizovaný, navrhol aj verzie kombi a kupé, vďaka ktorým mal automobil slúžiť nielen politikom a riaditeľom, ale aj širšej verejnosti. Práve kupé malo vrátiť na naše cesty pôžitok z dynamickej jazdy. Zastavenie celého projektu zmarilo aj poslednú nádej na slovenské kupé a Tatra 603X Coupé ostala iba v kresbách, výkresoch a predstavách. Uvedomujeme si, že práve teraz je možno posledná šanca, aby sa ľudia z bratislavského závodu Tatra stretli a spoločne s nami, aj vďaka hlavnému reklamnému partnerovi projektu Tatra 603X Coupé J&T Banke, tento viac ako 50-ročný automobilový sen uskutočnili,“povedal Schmidt.

 

Partnerstvo SCD a J&T Banky prináša odborníkom z SCD otvorenejšie možnosti venovať sa výskumu a vývojovej práci, o filozofii generálneho partnera povedala generálna riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková:

 

„Naša banka podporuje rôzne druhy umenia. Uvedomujeme si totiž, že práve umenie prináša pre spoločnosť hodnoty, ktoré pretrvávajú stáročia. Spolupráca so Slovenským centrom dizajnu nás veľmi teší, pretože centrum jednak mapuje históriu dizajnu na Slovensku, zároveň sa však snaží priblížiť dizajn stále širšej verejnosti a poskytuje mladým, talentovaným umelcom možnosť vystavovať na svetových výstavách“.

Aktivity SCD

Slovenské centrum dizajnu je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR. Predmetom jeho činnosti  je skúmanie, hodnotenie a objasňovanie pôsobenia dizajnu v spoločnosti a na základe vedeckého výskumu systematické zhromažďovanie, ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie predmetov kultúrnej hodnoty z oblasti dizajnu, úžitkového umenia a architektúry a súvisiacich disciplín prostredníctvom Slovenského múzea dizajnu.  SCD vydáva odborné publikácie, katalógy, jediný špecializovaný časopis o dizajne na Slovensku Designum, prevádzkuje odbornú knižnicu a organizuje vzdelávacie podujatia. Je hlavným organizátorom súťaže Národná cena za dizajn, prevádzkuje galériu Satelit, rozvíja tiež kontakty s odbornými pracoviskami, vrátane vysokých škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov. SCD zároveň spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí, ako i s medzinárodnými organizáciami (ICOGRADA, BEDA, ICOM).

Kontakt:

Mária Rišková, maria.riskova@scd.sk, +421 918 110 248
Maroš Schmidt, maros.schmidt@scd.sk, +421 918 110 249

Slovenské centrum dizajnu: www.scd.sk

 << späť
Linky