Odovzdávanie cien Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2017

18.05.2018 Komunikačný odbor
Odovzdávanie cien Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2017Tvorba krásnej knihy sa dnes už nevzťahuje výhradne na knižné vydania beletrie a poézie. Potvrdila to Súťaž Najkrajšie knihy za rok 2017. Jej výsledky vyhlásili usporiadatelia vo štvrtok popoludní v Dvorane Ministerstva kultúry SR. "Na dobrej knihe záleží. Najmä v dnešnej internetovej dobe tabletov a čítačiek je vždy veľmi dobré chytiť si do ruky klasickú knihu, lebo každá má svoju vôňu," uviedla v úvodnom príhovore ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Hlavným usporiadateľom súťaže je Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú MK, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

Dlhoročná tradícia stavala knihu vždy do popredia záujmu slovenskej kultúry a priťahovala k nej známe osobnosti výtvarného umenia. Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska už tradične poskytuje príležitosť zoznámiť sa so stupňom rozvoja našej knižnej kultúry, tvorbou ilustrátorov a grafických upravovateľov, ale i výsledkami práce vydavateľstiev a polygrafických podnikov.


Ceny MK získali vydavateľstvo Slovart za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Memoria – Miznúce Slovensko autorov Dušana Dušeka a Alana Hyžu; Svetozár Košický za vynikajúce ilustrácie knihy Beatrice Čulmanovej Slovenské povesti o strašidlách; Peter Ďurík za vynikajúcu grafickú úpravu knihy Ľubomíra Longauera a Petra Ďuríka Typografia a vydavateľstvo Ikar za knihu Kamila Peteraja Texty v obrazoch/Obrazy v textoch.

Cenu MŠVVŠ získalo vydavateľstvo LiberaTerra za knihu autorskej dvojice Zuzana Berová, Peter Bero: Matematika - Kamarátka násobilka. Cena Zväzu polygrafie na Slovensku patrí tlačiarni Neografia Martin za mimoriadne polygrafické spracovanie knihy Ľubomíra Longauera a Petra Ďuríka Typografia.

Cenu Bibiany za najkrajšiu detskú knihu získali Lucia a Barbara Krškové za knihu Nie je opica ako opica z vydavateľstva Egreš.

Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu získali Satoko Fukui za prácu Domáce dobrodružstvo, Hedviga Gutierrez za prácu Neboj sa!, Zuzana Skaličanová za prácu Kontradikcie a Romana Klementisová za prácu Ja a ja z vnútra.

Ocenením vo forme diplomu bolo odmenených 20 kníh, medzi nimi v oblasti krásnej literatúry zbierka Milana Rúfusa A čo je krása? aj Príbehy pre potešenie duše Bruna Ferrera, v kategórii Literatúra pre deti a mládež Dinom-dánom Tomáša Janovica, veľká detektívna naháňačka myšiaka Tima a Cyrila Keď ťa chytím, tak ťa zjem z pera Jozefa Kollára, v skupine kníh o výtvarnom umení a obrazových publikácií kniha Erika Šilleho Šťastie je na dosah/Happiness is within reach.

V rámci samotnej súťaže sa presadzuje úsilie, aby si výtvarne kultivovaná knižná tvorba nachádzala svoj priestor v každej edičnej oblasti, teda aj medzi dielami odbornými a vedeckými, náučnými, učebnicovými a pod. a spolu s dielami krásnej literatúry a literatúry pre deti a mládež, ich invenčnosťou stvárnenia bola prínosom pre každú z týchto kategórií. Strategickým cieľom súťaže nie je udeliť ocenenie knižnému dielu výnimočných kvalít, ktoré vzniklo v privilegovaných podmienkach špeciálne pre túto súťaž. Zmyslom súťaže je všestranné zvýšenie úrovne celej knižnej produkcie v oblasti výtvarných a grafických riešení a jeho technického spracovania.

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska, ktorá sa uskutočňuje pravidelne od roku 1965, je dnes neodmysliteľnou tradíciou slovenskej knižnej kultúry. Od svojho vzniku k jej hlavným zámerom patrí zvyšovanie výtvarnej úrovne a podnecovanie úsilia o výtvarne a technicky dokonalú knihu v najširších spoločenských súvislostiach, čo má aktívny vplyv na kvalitu celej knižnej produkcie.

 

Zdroj: Bibiana, MK SR a TA SR

 

Ceny udelené v súťaži

Najkrajšie knihy Slovenska 2017

 

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu

za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy

 

Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava

za knihu

Dušan Dušek – Alan Hyža: Memoria – Miznúce Slovensko

 

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie

 

Svetozár Košický

za knihu

Beatrica Čulmanová: Slovenské povesti o strašidlách

 

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu

 

Peter Ďurík

za knihu

Ľubomír Longauer: Peter Ďurík – Typografia

 

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU ZA BIBLIOFILSKÉ VYDANIE

 

IKAR, a.s., Bratislava

za knihu

Kamil Peteraj: Texty v obrazoch/Obrazy v textoch

 

CENA  MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR VYDAVATEĽSTVU ZA UČEBNICU

 

LiberaTerra, s.r.o., Bratislava

za knihu

Zuzana Berová – Peter Bero: Matematika - Kamarátka násobilka

 

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni

za mimoriadne polygrafické spracovanie

 

NEOGRAFIA, a.s., Martin – Priekopa

za knihu

Ľubomír Longauer: Peter Ďurík – Typografia

 

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu

 

Egreš, o.z., Bratislava

za knihu

Lucia Kršková – Barbara Kršková: Nie je opica ako opica

 

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu 

 

Satoko Fukui

za prácuDomáce dobrodružstvo

 

Hedviga Gutierrez

za prácuNeboj sa!

 

Zuzana Skaličanová

za prácu Kontradikcie

 

Romana Klementisová

za prácu Ja a ja z vnútra

 

FOTOGALÉRIA

 << späť
Linky