Vyhlásenie súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2018 a Knižnica roka 2018

18.05.2018 Komunikačný odbor
Vyhlásenie  súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2018 a Knižnica roka 2018Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje k 18. máju pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 16. ročník súťaže Múzeum roka/Galéria roka a 1. ročník súťaže Knižnica roka.

Hodnotiacim obdobím je 1. január 2018 až 31. december 2018. Prihlášky do súťaže musia múzeá a galérie zapísané v registri vedenom ministerstvom a knižnice zapísané v zozname knižníc vedenom ministerstvom zaslať do 28. februára 2019 na ministerstvo kultúry. Víťazi súťaže získajú osvedčenie o udelení titulu,            vecnú cenu – artefakt/plaketu  symbolizujúcu súťaž a finančnú odmenu. Podrobné informácie o oboch súťažiach sú uverejnené v časti pôsobnosť ministerstva/kultúrne dedičstvo.

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/muzea-a-galerie/sutaze-a-podujatia-154.html

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/kniznicny-system/sutaze-a-podujatia-328.html

 << späť
Linky