Matica slovenská predstavila svoje nové zámery ministerke kultúry

24.05.2018 Komunikačný odbor
Rokovanie ministerky s predstaviteľmi Matice slovenskejPredstavitelia Matice slovenskej dnes osobne zablahoželali k vymenovaniu do funkcie ministerke kultúry Ľubici Laššákovej, ktorá vyzdvihla ich prínos a záujem o modernú formu prezentácie slovenských dejín, kultúry a osobností. Na pracovnom stretnutí prediskutovali aktuálne a plánované projekty našej prestížnej celonárodnej kultúrnej ustanovizne, ako aj jej finančné zabezpečenie.

Uvedomujem si, že dnešná doba trpí úpadkom tradície a nesmierne ma teší Váš záujem o modernú formu prezentácie slovenských dejín, kultúry a osobností," vyjadrila svoje uznanie ministerka Ľubica Laššáková.

„Viac musíme podporovať kultúru, hlavne folklór. Pod našimi krídlami pôsobí vyše dvestoštyridsať folklórnych a umeleckých kolektívov. Na tie sa chcem zamerať. To je naša výkladná skriňa," poznamenal na stretnutí predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Matica slovenská sa zameriava na aktivity a podujatia národného charakteru, ktoré majú osloviť všetky generácie a majú posilniť slovenské vlastenectvo, vzťah k Slovensku a jeho kultúrnemu dedičstvu. Svoju činnosť chce zamerať napríklad aj  na mladú generáciu, a to v rámci projektu „Matica ako platforma". Cieľom projektu je vytvoriť viacero odborných platforiem so skúsenými mentormi, ktorí budú aktívne podporovať mladé slovenské talenty.

Matica slovenská je celonárodná slovenská kultúrna inštitúcia so sídlom v Martine. Na Prvom valnom zhromaždení  4. augusta 1863 bola založená, avšak v roku 1875 uhorská vláda Maticu zakázala. Činnosť Matice slovenskej bola obnovená 1. januára 1919 a v súčasnosti združuje 242 umeleckých, predovšetkým folklórnych kolektívov a 32 divadelných kolektívov zameraných na národné témy. 

 << späť
Linky