Kultúrna spolupráca s Indiou

24.05.2018 Komunikačný odbor
Prijatie ministerky kultúry J. E. Harsh Kumar JainaZdvorilostné prijatie novovymenovaného mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indickej republiky v SR Harsh Kumar Jaina u ministerky kultúry SR prinieslo výsledky rokovania o možnostiach zintenzívniť dvojstranných slovensko-indických vzťahov v oblasti kultúry.

Obe strany sa zhodli na potrebe urýchleného dokončenia rokovaní, týkajúcich sa uzavretia bilaterálneho zmluvného dokumentu — Programu kultúrnej výmeny medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Indickej republiky na roky 2018 — 2020, ktorý bude špecifikovať obsah, formy, ako aj podmienky kultúrnej výmeny medzi obomi krajinami.

Indický veľvyslanec informoval o početných slovensko-indických aktivitách v oblasti kultúry, siahajúcich až do 20. rokov minulého storočia. „Napriek malej teritoriálnej rozlohy krajiny, ako aj neporovnateľne menšiemu počtu obyvateľov Slovenska v porovnaní s Indiou môže naša krajina poskytnúť Indii nekonečné bohatstvo tradičného folklórneho, ale aj iných druhov umení," uviedla na rokovaní ministerka Ľubica Laššáková.

Na záver stretnutia obaja predstavitelia deklarovali pripravenosť podporiť v rámci svojich možností a kompetencií rozšírenie kultúrnej spolupráce, nakoľko sa domnievajú, že i napriek teritoriálnej vzdialenosti a kultúrnej rôznorodosti môže byť práve kultúra mostom na bližšie spoznávanie sa oboch národov.

 << späť
Linky