Ľubica Laššáková o podpore tradícií, folklóru, národných a historických hodnôt s Úniou žien Slovenska

29.05.2018 Komunikačný odbor
Únia žien SlovenskaPotenciál rozvíjať a podporovať tradície, národné a historické hodnoty, ako aj široká škála aktivít Únie žien Slovenska, bola hlavnou témou diskusie delegácie najväčšej ženskej organizácie s ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou v Bratislave.

Ministerka Ľubica Laššáková s členkami Správnej rady Únie žien Slovenska detailne prediskutovala aktivity v jednotlivých krajoch, ich úspešné projekty a plány. Únia žien podrobne informovala napríklad o rôznorodých folklórnych podujatiach, do ktorých sú zapojené od detí až po staré mamy. „Podpora folklóru v jednotlivých regiónoch musí mať systém. Môj návrh onedlho predstavím," informovala  ministerka kultúry.

Ani jedna zo ženských organizácií nerobí na poli udržania kultúrnych tradícií toľko, ako Únia žien Slovenska," uviedla na rokovaní predsedníčka Správnej rady   MUDr. Irena Belohorská, PhD., ktorá viedla delegáciu Únie na rokovaní.  „So svojimi  12 000 členkami ťahá so sebou generácie dievčat a žien k rozvoju tradícií, národných a historických hodnôt Slovenska, a to bez pomoci," dodala.

„Na každom kroku rozvíjate všetko, čo patrí žene, od citu až po šiesty zmysel," konštatovala na záver rokovania ministerka Ľubica Laššáková.

Únia žien Slovenska popri rôznorodých kultúrnych aktivitách vo všetkých krajoch Slovenska organizuje napríklad Festival Aničky Jurkovičovej, celoslovenskú prehliadku neprofesionálnych divadelných súborov s cieľom priblížiť postavenie ženy v živote spoločnosti, celoslovenskú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Vansovej Lomnička;  či Krízové centrum SOS v regióne Rimavská Sobota. Známym je  projekt „Minikroje" — autentických slovenských krojov detailne zachytených na 156 figurínach bábik. Tie sú zobrazené aj v špeciálnom katalógu, ponúkajúcom skutočnú krásu slovenského dedičstva.

 << späť
Linky