Slovenská filharmónia za účasti ministerky kultúry Ľubice Laššákovej uzatvorila 73. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Pražská jar

03.06.2018 MK SR
Obecný dom v PraheNa slávnostnom záverečnom koncerte 73. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu Pražská jar sa v nedeľu 3. júna 2018 zúčastnila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková spolu s českým ministrom kultúry Iljom Šmídom. V Smetanovej sieni pražského Obecného domu vystúpila Slovenská filharmónia so svojím šéfdirigentom Jamesom Juddom, český tenorista Jan Vacík a Slovenský filharmonický zbor. Na repertoárovo česko-slovenskom koncerte zazneli diela Zdeňka Fibicha Komenský op. 74, Žalm zeme podkarpatskej op. 12 od Eugena Suchoňa a Sinfonietta Leoša Janáčka. Koncert, ktorý mal u pražského publika aj u odbornej verejnosti veľký úspech, bol jedným z významných podujatí osláv 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.

FOTOGALÉRIA

 << späť
Linky