Oslava slovenčiny – vyhodnotenie celoštátnej súťaže

07.06.2018 MK SR
Logo súťažeVyhlásenie výsledkov 26. ročníka súťaže "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko" sa uskutočnilo v Cisársko-kráľovskej jazdiarni v Nových Zámkoch. Súťaž sa niesla v znamení Roka slovenskej štátnosti, v ktorom si pripomíname 25. výročie vzniku Slovenskej republiky a bol tiež venovaný výročiam významných osobností, z ktorých spomeňme 190. výročie narodenia Pavla Dobšinského.

Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa každoročne teší veľkému záujmu medzi žiakmi základných aj stredných škôl a dokonca zaznamenáva aj medzinárodnú účasť. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 139 škôl z celého Slovenska s 524 literárnymi prácami. Zo zahraničia prišlo 135 prác od krajanov zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Spojeného kráľovstva, Írska, Rakúska a Ukrajiny. Súťažiacich, ktorí pricestovali zo zahraničia, uviedol predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol ich lásku k slovenskému jazyku a nadšenie pokračovať v slovenských tradíciách aj v ich domovine.

 

Deti svoj vzťah k slovenčine a Slovensku vyjadrovali vo svojich súťažných prácach pomocou rôznych literárnych žánrov, od úvah, cez príbehy až po básne. Slovami mladého začínajúceho poeta Samuela Weissa, štvrtáka zo ZŠ Jozefa Horáka, z Banskej Štiavnice: „Dobšinský mal rozprávkovú moc, akoby nie, veď rozprávky zbieral deň i noc. Mám jeden veľký sen, Dobšinským stať sa len. Rozprávky i knihy zbieral by som, bol by ich plný dom. Rozdal by som ich všetkým ľuďom na svete! Čo na to poviete? Zavládol by mier i pokoj na celej zemeguli, šťastnejší i lepší by sme boli."

                               

 

Slávnostné predpoludnie sa začalo aktom kladenia vencov k soche Antona Bernoláka (1762 - 1813), ktorý v Nových Zámkoch žil a pracoval od roku 1797 až do svojej smrti ako dekan – farár a správca hlavnej mestskej školy. Za ministerstvo kultúry tak urobili riaditeľka odboru štátneho jazyka Elena Kačalová a zamestnankyňa odboru Lucia Konturová. Kultúrny program sprevádzajúci vyhlásenie výsledkov súťaže v reprezentačných priestoroch Cisársko-kráľovskej jazdiarne otvoril moderátor prednesom básne od Drahomíry Pechočiakovej „Slovenská košeľa". Počas programu vystúpil detský spevácky zbor pri Cirkevnej základnej škole A. Bernoláka, tanečný súbor zo základnej umeleckej školy, operný spevák Ján Babjak, ľudový umelec Ľubomír Párička. Ukážky z výherných prác detí čítal herec Divadla Andreja Bagara v Nitre Jakub Rybárik. Na záver podujatia bol vyhlásený ďalší, v poradí už 27. ročník súťaže.

Organizátormi celej súťaže, ako aj slávnostného podujatia sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Matica slovenská, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Štátny pedagogický ústav, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ďalší.

 

Zdroj: MK SR, Komunikačný odbor

 << späť
Linky