MESTOM KULTÚRY 2019 – BANSKÁ ŠTIAVNICA

13.06.2018 Fond na podporu umenia
MESTOM KULTÚRY 2019 –  BANSKÁ ŠTIAVNICA Fond na podporu umenia rozhodol o udelení titulu „Mesto kultúry 2019", ktorým sa stalo mesto Banská Štiavnica.

Odborná komisia odporúča udeliť titul z týchto dôvodov:

-       projekt je obsahovo a dramaturgicky zreteľne vyprofilovaný a je postavený na objavovaní špecifických lokálnych príbehov ako súčasti modernej identity mesta,

-       projekt má jasne stanovený cieľ, zvýšiť aktívne zapojenie obyvateľstva Banskej Štiavnice do presne špecifikovaných umeleckých a kultúrnych aktivít,

-       súčasťou projektu sú inovatívne technologické riešenia a nový typ kultúrnej infraštruktúry,

-       kultúrne podujatia majú jasne definované špecifické cieľové skupiny (vrátane marginalizovaných skupín obyvateľstva) jednotlivých typov pripravovaných       

        podujatí a aktivít,

-       projekt má realisticky nastavený rozpočet.

 

Fond na podporu umenia prostredníctvom odborných komisií vybral na konci februára troch finalistov: Banskú Štiavnicu, Nové ZámkySpišskú Novú Ves.        Tieto mestá postúpili do druhého kola a mali niekoľko mesiacov na podrobnejšie dopracovanie svojich projektov.

 

Zdroj: Fond na podporu umenia

 << späť
Linky