CENY MINISTERKY KULTÚRY SR V OBLASTIACH PROFESIONÁLNEHO UMENIA

14.06.2018 MK SR
CENY MINISTERKY KULTÚRY SR V OBLASTIACH PROFESIONÁLNEHO UMENIAMinisterka Ľubica Laššáková dnes vo Dvorane ministerstva slávnostne udelila desiatim laureátom Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017. Ocenenie udeľuje za výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Na úvod slávnostného podujatia sa ministerka poďakovala za množstvo podnetných návrhov, ktoré v jednotlivých kategóriách upriamovali pozornosť na výnimočné, umelecky hodnotné počiny za rok 2017. „Vo funkcii som presne 85. deň, za tento čas sa intenzívne stretávam s predstaviteľmi kultúry, či už s pracovníkmi divadiel, galérií, múzeí, knižníc, hudobných inštitúcií, informačno-dokumentačných centier, so zástupcami umeleckých aj dotačných fondov, taktiež s umelcami a kultúrnymi aktérmi po celom Slovensku. Diskutujeme, analyzujeme, navrhujeme, hľadáme riešenia – lebo naším spoločným cieľom je pomôcť kultúre a jej rozvoju. Sú to zaujímavé, ale často veľmi náročné rokovania. Ale dnešný deň považujem za sviatok, lebo sme sa tu stretli, aby sme ocenili a vyslovili verejné uznanie osobnostiam a výsledkom ich umeleckej tvorby a jej prezentácie.", uviedla Ľ. Laššáková

Aj v tomto roku najviac návrhov prišlo do kategórie Za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia. Ministerka Ľubica Laššáková, berúc do úvahy aj odporúčania hodnotiacej komisie, sa rozhodla spomedzi navrhovaných kandidátov oceniť osobnosti, ktoré svojím celoživotným pôsobením a osobnostným umeleckým vkladom v rôznych oblastiach umenia výrazne prispeli k obohateniu slovenskej kultúry a šíreniu jej dobrého mena v zahraničí.

 

Laureátmi Ceny ministerky kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017 sú:

 

ANTON BALÁŽ - za dlhoročnú prozaickú tvorbu predovšetkým v oblasti románovej spisby a významnú tvorbu  s presahmi do publicistiky, rozhlasovej dramatiky a televíznej a filmovej scenáristiky.

 

MÁRIA KRÁĽOVIČOVÁ - za celoživotný mimoriadny umelecký vklad do novodobej histórie slovenského divadla a slovenského divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho herectva.

 

GIZELA VECLOVÁ - za celoživotný tvorivý prínos a osobnostný vklad pri stvárňovaní postáv vo viacerých žánroch hudobno-dramatického umenia na scénach divadiel na Slovensku s dôrazom na dlhoročné pôsobenie v spevohre Divadla Nová scéna.

 

PAVOL ZELENAY- za celoživotné pôsobenie v oblasti tanečnej a populárnej hudby s dôrazom na jeho umelecký vklad skladateľa a aranžéra populárnej piesne, ako aj aktivity v oblasti vedecko-publicistickej, dokumentačnej a historickej reflexie slovenskej populárnej hudby a významný podiel pri zrode a formovaní festivalu Bratislavská lýra.

 

ONDREJ DEMO -  za mimoriadny prínos v oblasti hudobného folklóru, zberateľskú činnosť, úpravy ľudových piesní s prihliadnutím na celoživotný podiel na propagácii hudobného folklóru prostredníctvom rozhlasovej a filmovej tvorby.

 

LADISLAV BURLAS  - za celoživotné aktívne pôsobenie v oblasti slovenskej hudobnej kultúry s dôrazom na jeho umelecký vklad v oblasti skladateľskej tvorby, mimoriadny vedecký prínos vo sfére muzikológie a za dlhoročné pedagogické pôsobenie, ktorým spoluformoval nové generácie skladateľov a muzikológov.

 

ALEXANDER VIKA - za celoživotný prínos v oblasti výtvarného umenia osobitne v oblasti monumentálnej plastiky, reliéfnej a medailérskej tvorby s prihliadnutím na jeho dlhoročné pedagogické pôsobenie.

 

JAROSLAV BLAHO - za mimoriadny prínos pri propagácii slovenského operného umenia s prihliadnutím na jeho výnimočný vklad v oblasti odbornej reflexie a publikačnej činnosti, ako aj na jeho výrazný podiel pri vzniku a kreovaní  opernej časti letného festivalu Zámocké hry zvolenské.

 

JURAJ KUBÁNKA - za celoživotné umelecké pôsobenie a výrazný podiel na rozvoji slovenských profesionálnych folklórnych súborov SĽUK a Lúčnica, osobitne za výnimočnú choreografickú tvorbu s nezameniteľným tanečným rukopisom.

 

IGNÁC BIZMAYER - za celoživotnú výnimočnú umeleckú tvorbu v oblasti výtvarného umenia, osobitne za jedinečné diela v oblasti  figurálnej tvorby, keramickej plastiky a úžitkovej dekoratívnej keramiky inšpirované slovenskými tradíciami a kultúrnym dedičstvom, ktorými si získal vysoké uznanie doma i v zahraničí.

 

Cena ministerky kultúry SR v oblastiach profesionálneho umeniaje ocenenie, ktoré ministerka udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia. Návrh na udelenie ceny predkladajú odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra.

Autorom artefaktu Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia – sklenenej plastiky znázorňujúceho bájneho okrídleného koňa Pegasa, je slovenský sklársky výtvarník Palo Macho.

 

Vyhlásenie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2018

Ministerka kultúry zároveň vyhlásila  20. ročníka udelovania cien významným osobnostiam v oblastiach profesionálneho umenia. Návrhy nominácie na Cenu ministerky Kultúry SR za rok 2017 je možné predkladať do 15. januára 2019 v písomnej podobe – viac informácií vrátane formulára nájdete:

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/umenie/cena-ministra-kultury-sr-za-umenie-29c.html

 

Video: https://youtu.be/vniHQBK2zXo

FOTOGALÉRIA

 

Zdroj: MK SR, Komunikačný odbor

 << späť
Linky