Novelu Autorského zákona, ktorú schválil parlament, pomôže ľuďom s poruchami čítania

14.06.2018 MK SR, TASR, SITA
Novelu Autorského zákona, ktorú schválil parlament, pomôže ľuďom s poruchami čítania Knihy, vrátane tých v audio podobe, ale aj noviny a časopisy, budú od 11. októbra dostupnejšie i pre tých, ktorí v dôsledku zrakového či iného problému trpia poruchou čítania. Umožní im to novela autorského zákona, predložená ministerkou kultúry Ľ. Laššákovou, ktorú dnes, vo štvrtok, 140 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Novelizáciou Autorského zákona sa v zmysle smernice zavedie povinná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom v prospech nevidiacich, zrakovo postihnutých alebo postihnutých inou poruchou čítania, ale aj neziskových organizácií, ktoré sa venujú napĺňaniu ich potrieb.


Cieľom novely, ktorá teraz čaká na podpis prezidenta SR,  je  umožniť osobám, ale aj neziskovým inštitúciám (knižnica, archív, škola) vytvárať kópie určené výhradne pre vlastnú potrebu osoby či osôb s poruchou čítania v im prístupnej forme. Súčasne návrh zákona reguluje aj obeh a výmenu rozmnoženín diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch na vnútornom trhu Európskej únie, ako aj na medzinárodnej úrovni.

 

Zlepšenie dostupnosti kultúry pre ľudí so zdravotným postihnutím patrí k prioritám, ktoré som predstavila pri príchode do pozície ministerky. Moderné technológie uľahčili dostupnosť najlepších kultúrnych diel po celom svete, je našou povinnosťou priniesť ich aj ľuďom, ktorí narážali na obmedzenia kvôli poruche čítania", uviedla Ľubica Laššáková po schválení zákona vládou v apríli t.r.

Legislatívna zmena je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, odvodenej od Marakéšskej zmluvy o povolených spôsoboch použitia diel s autorskou ochranou v prospech nevidiacich, slabozrakých či ďalších postihnutých inou poruchou čítania.


Právnou normou sa tiež ruší správny poplatok za zápis do zoznamu periodickej tlače a za zápis zmeny v zozname periodickej tlače pri zmene vydavateľa alebo názvu periodickej tlače.

 

Zdroj: MK SR, TASR, SITA

 << späť
Linky