100. výročie podpisu Pittsburskej dohody

14.06.2018 SNM - Historické múzeum
100. výročie podpisu Pittsburskej dohody Slávnostná prezentácia Pittsburskej dohody sa konala pri príležitosti Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstavy a 100. výročia podpisu Pittsburskej dohody (31. máj 1918). Tento vzácny predmet zapožičal Senator John Heinz History Center na Slovensko od 7. 6. do 9. 9. 2018 a je vystavená na II. poschodí Bratislavského hradu.

Slávnostné reči mali pri tejto príležistosti predseda Národnej rady SR Andrej Danko, predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček a veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling, pričom všetkých zúčastnených na pôde SNM - Historického múzea privítal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

 

Pittsburská dohoda

Pittsburská dohoda je jedným z významných dokumentov, ktoré ovplyvnili dejiny Československa a Slovenska.

V roku 1918 pricestoval T. G. Masaryk do Spojených štátov amerických a pri príležitosti jeho návštevy v Pittsburghu (30 – 31. mája) sa stretli americkí Česi a Slováci, pričom 31. mája predstavitelia oboch komunít prijali politickú dohodu známu ako Pittsburská.

Pittsburská dohoda nahradila už skôr prijatú Clevelandskú dohodu z 22. októbra 1915. Pittsburská však znamenala ústupok čechoslovakistickým ideám, pretože sa už v nej nezmieňuje pojem národ. T. G. Masarykovi a jeho politickému okruhu to napomohlo v presadzovaní idei československého národa s dvoma vetvami Čechov a Slovákov.

Na druhej strane potvrdila myšlienku autonómie Slovenska, v spoločnom česko-slovenskom štáte, s vlastnou administratívou, snemom a súdmi, ako aj používanie slovenského jazyka ako úradného jazyka. I forma vlády Česko-slovenského štátu mala byť demokratická, pribudla len zmienka o zriedení ako republiky.

V súčasnosti je originál Pittsburskej dohody uložený v múzeu Sen. John Heinz History Center v Pittsburghu, kde ju odovzdali 9. septembra 2007 predstavitelia Slovenskej ligy v USA.

31. mája tohto roku si pripomíname 100. výročie a návštevníci SNM – Historického múzea si môžu pozrieť Pittsburskú dohodu spolu s ďalšími vzácnymi dokumentmi spájanými s existenciou spoločného štátu Čechov a Slovákov v rámci Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava do         9. septembra 2018. Následne sa potom presunie spolu s výstavou do Prahy.

 << späť
Linky